FAQHyresvillkor
Sweden - Swedish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish
 • United Kingdom - English

Ställningsutbildning – Särskild

För att minska antalet olyckor och för att öka medvetandet om vad man bör tänka på vid arbete med ställningar finns fr.o.m. 2016-07-01 krav på att alla som bygger, ändrar eller nedmonterar ställningar ska ha genomgått utbildning. Detta gäller även för dem som arbetar på ställning, arbetsledare och andra som bör känna till säkerhetskraven för arbetet.

 

Ställningsbildning särskild | Riwal Sverige | Utbildning och kurser 

Särskild utbildning ger behörighet att montera, demontera och ändra i ställningar över 9m.

 

 

Våra andra utbildningar: