FAQHyresvillkor
Sweden - Swedish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish
 • United Kingdom - English

Ställningsutbildning – Allmän

För att minska antalet olyckor och för att öka medvetandet om vad man bör tänka på vid arbete med ställningar finns fr.o.m. 2006-07-01 krav på att alla som bygger, ändrar eller nedmonterar ställningar ska ha genomgått utbildning. Detta gäller även för de som arbetar på ställning, arbetsledare och andra som bör känna till säkerhetskraven för arbetet.

Ställningsutbildning Allmän | Riwal Sverige | Utbildning och kurser

 

Ladda ner en kursbeskrivning här

 

Denna kurs uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på utbildning enligt föreskrift AFS 2013:4

”Ställningar” § 15 för de som arbetar med ställningar upp till nio meter.

 

 

Våra andra utbildningar: