Sweden - Swedish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish
 • United Kingdom - English

07 jun

Från marken och uppåt: planera för ett säkert arbete på hög höjd (del 2)

I den första delen av denna  artikel har två av Riwal:s ledande säkerhetsexperter - Wim van Meer och Robert Cavaleri - belyst vikten av  arbetsplatsbesiktningen och riskbedömningen när det gäller den säkra användningen av MEWP:s. I den avslutande delen av denna blogg understryker Wim och Robert ytterligare steg du bör ta för att minimer riskerna vid användning av bom- eller saxliftar för arbetet på hög höjd.   

Alla arbetsplatser har potentiella risker och faror som måste tas itu med långt innan någon lyftar en Mobile Elevating Work Platform (MEWP).

En utförlig riskbedömning ska täcka följande nyckelområden:

 • Arbetsplatsbesiktning och riskbedömning
 • Att välja rätt MEWP
 • Inspektioner före användning
 • Val av personlig skyddsutrustning (PPE)
 • Sista-minuten kontroller

I första delen av vår blogg diskuterades arbetsplatsbesiktning och riskbedömning och att välja rätt MEWP. I den andra delen kommer vi att titta på de tre kvarvarande punkterna och vi börjar med inspektioner före användning.

 

Inspektioner före användning

Vid början av varje arbetspass måste en kompetent person utföra inspektioner för användning av MEWP:en. Alla som innehar ett IPAF PAL-kort har genomgått lämplig utbildning i hur en inspektion före användning ska utföras.

Detta är en visuell och funktionell rundvandring för att bedöma arbetsplattformens skick och att säkerställa att den kan användas säkert, både på marken och på hög höjd.

Utrustningstillverkaren beskriver inspektionsstegen före användning i operatörsmanualen och eftersom manualen refererar specifikt till denna maskin är det alltid den bästa checklistan att använda.

Några exempel på vad inspektioner före användning kan upptäcka är funktionsfel, skadad utrustning, saknat säkerhetsmaterial etc.

 

Exempel på vad inspektioner före användning kan inkludera är:

 • Bekräfta att den har ett giltigt “in-service” inspektionscertifikat
 • Funktionskontroll av drift och nödsituationer
 • Testa alla säkerhetsanordningar
 • Testa all skyddsutrustning (PPE)
 • Leta efter hydraul-, bränsle- och luftläckage
 • Kontrollera nivåerna på motor-/hydraulolja och kylmedel
 • Inspektera kablar och ledningar
 • Identifiera lösa eller saknade delar
 • Kontrollera däcken, hjulen och bromssystemet
 • Se till att säkerhetsdekaler, skyltar, varningar, kontrollmärken och operatörsmanualen är på plats.
 • Testa stödbenen, stabilisatorer och andra konstruktionskomponenter
 • Inspektera skyddsräckens tillstånd
 • Alla andra punkter som tillverkaren specificerat.

 

Val av skyddsutrustning

Riskbedömningen ska hjälpa dig att välja den mest lämpliga skyddsutrustningen. Men det finns skyddsutrustning som är speciellt utformad för MEWP:er, som en individuell fasthållningsanordning i form av en helkroppssele med en justerbar skyddslina. Det är bästa praxis att använda en säkerhetssele när man jobbar på en bomlift, oavsett typ – och i många länder är det nu ett lagstadgat krav. För att undvika missförstånd: en MEWP av bomtyp är IPAF-kategori 3b. Det kräver en en helkroppssele med en justerbar skyddslina.

När en bom används ska säkerhetselar och skyddslina betraktas som en del av utrustningen och ska därför vara den del av inspektionen före användning.

 

Sista-minuten kontroller

Det sista steget i den här processen är en sista-minuten riskanalys (LMRA) – detta är en sista, kort riskbedömning som utförs av MEWP-operatören. (LMRA) inkluderar följande kontroller:

 

 • Är det säkert att använda MEWP:en i den här arbetsmiljön?
 • Är området runt mig en säker arbetsmiljö?
 • Är mina verktyg och min skyddsutrustning i korrekt tillstånd?
 • Vet jag hur man slår larm om något skulle gå fel?
 • Vilka är utrymningsvägarna i nödfall?
 • Vet jag var den närmsta första hjälpen utrustningen och brandsläckaren finns?

Om du inte kan svara ja på alla dessa frågor måste du kontakta din chef innan arbetet påbörjas.

Säkerhet, effektivitet och arbetstagarnas välbefinnande förbättras om en Mobile Elevating Work Platform (MEWP) för arbete på hög höjd används. Bästa praxis när det gäller säkerhet utgör grunden för “The Riwal Way”; vi uppmuntrar och stöder alla våra kunder för att uppnå de säkrast möjliga förutsättningar  för alla MEWP:er som utför arbete på hög höjd.

 

Wim van Meer är Group SHEQ Manager för Riwal; och Robert Cavaleri är Regional Safety, Training and Compliance Manager för Manlift.

Titel