Sweden - Swedish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish
 • United Kingdom - English

01 jun

Från marken och uppåt: planera för ett säkert arbete på hög höjd (del 1)

Säkert arbete på hög höjd börjar med ordentlig planering och förberedning. Att investera i rätt procedurer innan någon lämnar marken kan minimera risken för olyckor – och förbättra säkerheten för arbetarna. I den här två-delade artikeln kommer två av Riwals ledande säkerhetsexperter - Wim van Meer and Robert Cavaleri – att förklara de steg du ska ta under den här planeringsprocessen.

Alla arbetsplatser har potentiella risker och faror som måste tas itu med långt före någon installerar en Mobile Elevating Work Platform (MEWP), som bomliftar eller saxliftar.

En utförlig riskbedömning ska innefatta följande nyckelområden:

 • Arbetsplatsbesiktning och riskbedömning
 • Att välja rätt MEWP
 • Inspektioner före användning
 • Val av personlig skyddsutrustning (PPE)
 • Sista-minuten kontroller

 

Arbetsplatsbesiktning och riskbedömning

 

Arbetsplatsbesiktningen måste utföras av en erkänd Kompetent person. Detta är en juridisk term för en person med lämplig utbildning och erfarenhet. Riwal kan ge dig råd om vilka risker du ska vara medveten om, men det är mycket viktigt att din egen Kompetenta person faktiskt utför riskbedömningen.

 

Du har ett juridiskt och moraliskt ansvar att utföra en omfattande riskbedömning av arbetsplatsen. Målet är att identifiera och ta itu med potentiella risker för anställda, kollegor och andra kontraktsarbetare som arbetar på samma område. Den ska identifiera potentiella faror och identifiera risknivån för varje fara. En riskbedömning måste skräddarsys för varje arbetsplats och applikation – du kan inte anta en “en-storlek-passar-alla”-metod.

 

Nyckelstegen i en riskbedömning är:

 1. Identifiera faror – allt som kan orsaka skada
 2. Avgör vem som kan skadas och hur det kan hända
 3. Bedöm riskerna och vidta försiktighetsåtgärder
 4. Dokumentera dina upptäckter
 5. Går regelbundet igenom riskbedömningen och uppdatera den när det behövs

 

Potentiella risker att ta i beaktning inkluderar:

 

 • Grunda gropar och hål - inklusive de som täcks av vatten, is, lera och skräp
 • Avsatser, sluttningar och ojämn terräng
 • Påtthål, avlopp, manhål, diken och andra utgrävningar
 • Hinder på marken såsom stenblock, pollare och skräp
 • Överliggande hinder, kläm/fällor faror och elektriska ledare
 • Farliga platser och miljöer
 • Bärighet av marken eller golvet
 • Vind- och väderförhållanden
 • Närvaro av obehöriga personer
 • Potentiella kollisioner med andra maskiner

 

För MEWP:er är risken att fastna i luften när maskinen lär upplyft ett potentiellt problem. Så ett viktigt steg i riskbedömningen är att se till att du har en nöd- och räddningsplan. Detta inkluderar att ha människor på marken, som arbetar i närheten, som har genomgått utbildning i hur man använder markkontroller och nödsänkningsystemet.

Dessutom är många bomliftar och saxliftar numera också utrustade med en sekundär säkerhetsanordning för att förhindra att en operatör kläms av ett hinder i luften. Det kan finnas skillnader i hur dessa anordningar fungerar.  Om du identifierar faror av föremål i luften är det därför mycket viktigt att en förståelse av hur man undviker att någon fastnar i luften utgör en del av din riskbedömning.

Arbetsmiljöer förändras kontinuerligt, framförallt på byggarbetsplatser. Var därför beredd på att uppdatera din riskbedömningen när förhållandena förändras – till exempel när ytterligare kontraktsarbetare eller byggnadsutrustning börjar arbeta eller användas på samma plats som din MEWP.

 

Att välja rätt MEWP

Arbetsplatsbesiktningen och riskbedömningen kommer att göra det möjligt för dig att välja den lämpligaste Mobile Elevating Work Platform (MEWP) för säkert och effektivt arbete på hög höjd.

Några av nyckelfrågorna är:

 • Vad är den avsedda uppgiften?
 • Kommer plattformen att användas inomhus, utomhus eller både och?
 • Vilken plattforms kapacitet och storlek behöver du?
 • Hur många passagerare kommer att använda korgen eller plattformen?
 • Vilken arbetshöjd och räckvidd behöver du?
 • Vad är förhållandena på marken och golvytan?
 • Har operatörerna rätt utbildning och kvalifikationer?
 • Finns det några hinder på marken eller på hög höjd?
 • Vad har MEWP:en för underhållskrav?
 • Är buller eller utsläpp ett problem?

Nyckelfördelarna med att välja den optimala luftplattformen är:

 • Säkerställer operatörens och passagerarnas säkerhet
 • Säkerställer säkerheten för andra arbetare på arbetsplatsen
 • Genomför arbetet på det mest effektiva sättet
 • Minskar operatörens arbetsstress
 • Minskar risken för att utrustningen skadas
 • Minskar risken för byggnader skadas

 

Var vänlig läs den andra delen av vår blogg för råd om inspektioner före användning, att välja rätt skyddsutrustning och att utföra sista-minuten kontroller.

Wim van Meer är Group SHEQ Manager för Riwal; och Robert Cavaleri är Regional Safety, Training and Compliance Manager för Manlift.

Titel