Leievilkår
Norway - Norwegian
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish
 • United Kingdom - English
Industrien

Jobbe i et etsende miljø

I industribransjen jobber noen av kundene våre i tøffe miljøer hvor rust kan føre til sterk slitasje på utstyret. Men vår erfaring har lært oss hvordan vi kan utføre forebyggende tiltak som holder kundens maskineri i drift på jobben og redusere riskioen for uhell pga. svikt i utstyr.

 

For eksempel, én av våre kunder gjenvinner edelmetaller fra asken i kommunale forbrenningsanlegg over hele Europa. Selskapet krever tilgang til å jobbe i høyder fra åtte til seksten meter. Tidligere leverandører av drevet tilgangsutstyr leverte våre kunder med standardutstyr, og ikke overraskende, førte det tøffe miljøet til korrosjonsskader på alle deres maskiner. Leverandøren overførte betydelige kostnader for de skadene til kunden, dette førte til endeløse tvister om hvem som hadde ansvar for skadene.

 

Forebyggende tiltak

Det er ikke mulig å unngå korrosjon i et tøft miljø, men hvis forebyggende tiltak er iverksatt fra begynnelsen kan effektene forsinkes og reduseres. Vi dekket alle metalldeler og mange andre komponenter med Tectyl ML-voks og påførte Tectyl Clear til hydrauliske ventilblokker, hydrauliske komponenter, kontakter og slange adaptere. Vi påførte også Interflon OG Grease til stålvarianten av powertrack og behandlet alle boltforinger, bevegelige delene og åpne komponenter med Interflon EP+lube og deretter forseglet vi dem med Interflon OG Grease.

 

I tillegg påførte vi Tectyl Clear på arbeidskurven og til operatørens kontrollboks  og monterte et deksel til kontroillboksen på bommene for å holde kontrollpanelet rent. Til slutt påførte vi Interflon EP+lube til de elektriske komponentene, ledningene og reléene.

 

Lavere kostnader of færre havari

Resultatene begrunnet tilnærmingen vår. Kunden vår kan drive med få avbrudd forårsaket av utstyrssvikt eller vedlikeholdsbehov. Vi har kunne forhindre rust på boltene og tilkoblingene, dermed er elektriske problemer minimalisert og reparasjonskostnadene forbundet med utstyrssvikt er vesentlig redusert. Istedenfor det motstridige forholdet kunden hadde med sin tidligere leverandør, blir vi sett på som en partner som har bidratt til å kutte kostnadene og førte til en økning i produktiviteten.