Tilmeld nyhedsbrevFAQ
Denmark - Danish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish
 • United Kingdom - English

Banksman & Slinger (Anhugger Kursus)

Fra et meget tidligt stadie er løfteoperationer blevet betragtet som yderst risikable operationer, hvilket har resulteret i tung og stram lovpligtig kontrol af løfteoperationer. Riwal Safety Training’s Banksman and Slinger kursus vil ajourfører kursisterne med aktuelle og relevante standarder, herunder den nyeste lovgivning og dens implikationer i.fht. løfteoperationer. Vores kursus indeholder dybdegående information om både danske og engelske lovmæssige retningslinjer.

Banksman and Slinger kurset er for alle, der udfører løfteoperationer, inspektioner af løfteudstyr og/eller som planlægger løfteoperationer af tunge genstande. Kurset inkluderer både teoretisk og praktisk træning, hvor kursisterne vil blive præsenteret for en bred vifte af løfte- og slynge-standarder, vurderings-redskaber, udstyr og praktiske øvelser.

Alle kursister vil blive teoretisk og praktisk evalueret under hele kurset.

Vores erfarne instruktører vil sikre at kursisterne bliver godt rustet til at udføre alle Banksman og Slinger relaterede opgaver.

Dette er et kunde-specifikt kursus som bliver tilpasset kundens konkrete behov og udfordringer.

Beviset for et bestået Banksman and Slinger kursus er gyldigt i 2 år.

Efter endt kursus vil kursisten kende til:

 • Love og regulativer
 • Definitioner og ansvarsområder
 • Løfte/lifte udstyr og inspektioner/eftersyn af disse.
 • Løfte/lift planlægning og briefing (løfte/lift supervisor/overvåger)
 • Udvælgelse af løfte/lifte udstyr
 • Korrekt anvendelse af løfte/lifte-grej og tilbehør
 • Anhugningsmetoder
 • Håndsignaler (jf. Health and Safety (Signs and Signals) Regulations 1996 L64)
 • Løftning af byrder

Pris:

 • 6500 kr. pr. person (min. 6 personer - max. 8 personer)

Varighed:

 •  15 timer

Banksman & Slinger (Anhugger Kursus)


Incompany