Tilmeld nyhedsbrevFAQ
Denmark - Danish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish
 • United Kingdom - English

Vinkelsliber kursus

Tilvejebringelse og anvendelse af arbejdsudstyr kræver implicit, at enhver person, der bruger et stykke arbejdsudstyr, der udgør en væsentlig risiko for brugeren, skal trænes, og at træningen ikke kun dækker brugen af udstyret, men også enhver risiko, der opstår ved brugen samt at diverse forholdsregler overholdes. Vinkelsliber kurset højner kursistens praktisk og teoretisk tilgang til og viden om elværktøj, samt gør det muligt for kursisten at være opmærksom på farer og forholdsregler forbundet med brug af udstyret.

Dette er et kunde-specifikt kursus som bliver tilpasset kundens konkrete behov og udfordringer.

Beviset for et bestået Abrasiv Wheel er gyldigt i 2 år.

Efter endt kursus vil kursisten kunne:

 • Genkende farerne ved brug af vinkelsliber
 • Identificer metoderne til mærkning af vinkelsliberne mht. type og hastighed
 • Angive metoder til opbevaring, håndtering og transport af vinkelslibere
 • Vise metoderne til test og inspektion af vinkelsliber skiver, for skader
 • Demonstrere den korrekte metode til montering af en vinkelsliber, herunder viden om komponenternes funktioner
 • Vise metoden til slibning og afretning af en skive
 • Justere vinkelslibere korrekt
 • Kende til kravene i forskrifterne
 • Kende til risiciene forbundet med elværktøj
 • Praktisk anvende vinkelslibere

 

Pris:

 • 1100 kr. pr. person (min. 5 personer - max. 10 personer)

Varighed:

 • 4 timer

Vinkelsliber kursus


Incompany