Riwal 0
Menu

Competent Inspection Person

Deltageren får kompetence til at lave eftersyn på ikke-teknisk faldsikringsudstyr, dvs. udstyr som ikke skal adskilles for eftersyn. Deltagerne vil have basal forståelse for udstyret og vil kunne føre log over lovpligtigt eftersyn.

MÅLGRUPPE:

- Ansatte i bygge og anlægsbranchen.

- Personer der arbejder i brønde eller tanke.

- Ansatte i vindmøllebranchen.

- Personel ansat ved redningsberedskaberne.

- Ansatte inden for offshore branchen.

 

MÅL:

- Kunne registrere udstyr i logbog

- Kan gennemføre eftersyn af ikke teknisk udstyr

- Have kendeskab til love og regler, der er gældende på området AT-vejledning 5-5-3

- Kunne forstå producentanvisninger

- Have kendskab til faldsikringsudstyr

 

INDHOLD:

- Logbogsføring

- Udstyrseftersyn

- Basal udstyrskendskab

- Love og regler

- EN 365/AT-vejledning 5.5.3

- Praktisk træning i eftersyn

 

Varighed:
- 1 dag

 

KONTROL:
Løbende kontrol via spørgeteknik i teoridel. Deltageren gennemfører samtlige eftersyn med tilfredsstillende resultat. Der udstedes certifikat efter endt uddannelse.

 

BEMÆRKNINGER:
Der opnås et certifikat, der er gyldigt i 3 år.

Competent Inspection Person


Starting in the 1950s up to 2002, astronauts were sponsored and trained exclusively by governments, either by the military or by civilian space agencies