Tilmeld nyhedsbrevFAQ
Denmark - Danish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish
 • United Kingdom - English

Competent Inspection Person

Deltageren får kompetence til at lave eftersyn på ikke-teknisk faldsikringsudstyr, dvs. udstyr som ikke skal adskilles for eftersyn. Deltagerne vil have basal forståelse for udstyret og vil kunne føre log over lovpligtigt eftersyn. Du kan også sende Riwal dit faldsikringsudstyr og vores instruktører foretager et eftersyn. 

Se nedenfor for målbeskrivelsen af "Competent Inspection Person". 

 

MÅLGRUPPE:

- Ansatte i bygge og anlægsbranchen.

- Personer der arbejder i brønde eller tanke.

- Ansatte i vindmøllebranchen.

- Personel ansat ved redningsberedskaberne.

- Ansatte inden for offshore branchen.

 

MÅL:

- Kunne registrere udstyr i logbog

- Kan gennemføre eftersyn af ikke teknisk udstyr

- Have kendeskab til love og regler, der er gældende på området AT-vejledning 5-5-3

- Kunne forstå producentanvisninger

- Have kendskab til faldsikringsudstyr

 

INDHOLD:

- Logbogsføring

- Udstyrseftersyn

- Basal udstyrskendskab

- Love og regler

- EN 365/AT-vejledning 5.5.3

- Praktisk træning i eftersyn

 

Varighed:
- 1 dag

 

KONTROL:
Løbende kontrol via spørgeteknik i teoridel. Deltageren gennemfører samtlige eftersyn med tilfredsstillende resultat. Der udstedes certifikat efter endt uddannelse.

 

BEMÆRKNINGER:
Der opnås et certifikat, der er gyldigt i 3 år.

Competent Inspection Person


Incompany