Tilmeld nyhedsbrevFAQ
Denmark - Danish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish
 • United Kingdom - English

Advanced Height Rescue

Kursusbeskrivelse:

Deltageren får de nødvendige færdigheder til at gennemføre planlagt avanceret højderedning i overensstemmelse med gældende AT krav ved faldsikring.

Deltagerne bliver i stand til at betjene og vedligeholde diverse værnemidler jævnfør i henhold til gældende krav og standarder.

Deltagerne skal gennemføre egen evakuering, og evakuering af forulykkede eksempelvis fra tagkonstruktioner, etageejendomme, skorsten, lifte, kraner og diverse gittermast konstruktioner.

Deltagerne skal gennemføre  højderedning og evakuering i situationer, hvor traditionelle løsninger er utilstrækkelige eller umulige.

MÅLGRUPPE:
- Personel der er ansat i redningsberedskabet, i kommunerne, staten, eller privat regi.
- Personel der har arbejde, hvor der stilles krav om at kunne udføre redning af kollega, i forbindelse med arbejde i højden.

MÅL:

- Have forståelse for faldteori.

- Kunne varetage risikovurdering.

- Gennemføre planlagt arbejde i højde i overensstemmelse med gældende AT krav ved faldsikring.

- Betjene og vedligeholde diverse værnemidler i henhold til gældende krav og standarder.

- Gennemføre egen evakuering.

- Gennemføre evakuering af forulykkede eksempelvis fra tagkonstruktioner, etageejendomme, skorstene, broer, kraner og diverse gittermast konstruktioner.

- Gennemføre højderedning og evakuering i situationer, hvor traditionelle løsninger er utilstrækkelige eller umulige.

INDHOLD:

- Faldsikring

- Faldteori

- Risikovurdering

- Udstyrskontrol

- Udarbejdelse af evakuering plan

- Udstyrskendskab og normer

- Fremstilling og udpegning af ankerpunkter

- Evakuering fra højder

- Redning af personer fra konstruktioner og kraner

- Redning af personer fra industri områder

- Redning af personer fra Stillads

- Nedfiring af personer i båre

- Rope access

- Knob og stik

- Opbringning af tilskadekomne til overliggende platform

TID:
- 4 dage

KONTROL:
- Løbende kontrol via spørgeteknik i teoridel. Deltageren gennemfører samtlige øvelser med tilfredsstillende resultat.

Vi udsteder bevis efter endt uddannelse.

Advanced Height Rescue


Incompany