Riwal Valgte maskiner 0
Menu

Confined Spaces Refresher

Kursusbeskrivelse:

På kurset får deltageren genopfrisket færdigheder i at arbejde i små lukkede rum, her under planlægning, risikovurdering, evakuering og redning af kollega, åndedrætsbeskyttelse, samt detektering af gasser.

 

MÅLGRUPPE:
- Ansatte i bygge og anlægsbranchen.
- Personer der arbejder i brønde eller tanke.
- Ansatte i vindmøllebranchen.
- Personel ansat ved redningsberedskaberne.
- Ansatte inden for offshore branchen.

 

MÅL:

- Kunne udpege risici og minimere dem.

- Kunne gennemføre evakuering og påbegynde redning af kollega, med korrekt redningsudstyr.

- Kunne anvende flugtapparater

- Kunne arbejde i Confined Space med brug af airlinesystem.

- Kunne anvende bærbar gas detektor.

 

INDHOLD:

- Farer og problemstillinger forbundet med arbejde i confined space.

- Gas detekterings udstyr.

- Flugtapparater

- Pre-entry tjek på udstyr.

- Nødprocedurer og rednings teknik.

- Fuld åndedrætsværn (airlinesystem)

- Lodret adgang ved hjælp af tre og firben.

- Risikovurdering og planlægning af arbejde i confined space.

 

TID:
- 1 dag

 

KONTROL:
- Deltageren gennemfører samtlige øvelser med tilfredsstillende resultat. Der udstedes bevis efter endt uddannelse.