Tilmeld nyhedsbrevFAQ
Denmark - Danish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish
 • United Kingdom - English

Chemical Hazards/Oil Spill (Kemiske farer/oliespild)

Chemical Hazards/Oliespild kurset vil give kursisterne: viden om procedurer og regler for kemiske farer/oliespild på en given arbejdsplads; kendskab til hvordan man på sikreste mulige måde agerer og håndterer forurenende episoder; viden om diverse typer af spill kit samt disses indhold.

 

Kurset vil også sikre at kursisterne opnår kendskab til:

 • Forskellige typer af spild
 • Anvendelse af spill kits og hvordan dets indhold tjekkes
 • Håndtering af forurenende episoder
 • Hvordan og hvor udsmidning af kontaminerede emner skal foregå
 • Krav til PPE
 • Vurdering af farer og risici
 • Anvendelse af sikkerhedsdata dokumenter
 • Symboler som anvendes til at betegne farlige/kemiske substanser

Dette kursus er tilegnet alle personer som kan være udsat for spild-situationer i udførelsen af diverse arbejdsopgaver. Disse personer skal have kendskab og praktisk erfaring med spild-kontrol og spild forhindring.

Dette er et kunde-specifikt kursus som bliver tilpasset kundens konkrete behov og udfordringer.

Beviset for et bestået kursus er gyldigt i 2 år.

Pris:

 • 1100 kr. pr. person (min. 5 personer - max. 10 personer)

Varighed:

 •  4 timer

Chemical Hazards/Oil Spill (Kemiske farer/oliespild)


Incompany