Tilmeld nyhedsbrevFAQ
Denmark - Danish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish
 • United Kingdom - English

Hot Work - kursus i håndtering af arbejde med varme elementer.

Med varmt arbejde menes svejsning, tagdækning, vinkelslibning, opvarmning, lodning, tørring, ukrudtsbrænding og andet arbejde, hvor du opererer med varmeudviklende værktøjer i forbindelse med maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejde, reparationsarbejde m.m. Varmt arbejde omfatter alt arbejde, hvor der er risiko for at antænde bygningsdele og lignende, eller ved arbejde med værktøjer, der udvikler varme og hvor der er en risiko for ildspåsættelse.

 

Dette er et kunde-specifikt kursus som bliver tilpasset kundens konkrete behov og udfordringer.

Beviset for et bestået Hot Work kursus er gyldigt i 2 år. Dog udstedes der ikke DBI certifikat for dette kursus.

Efter endt kursus vil kursisten bl.a. have udviklet teoretiske og praktiske kompetencer inden for:

 • Forsikringsforhold/lovgivning
 • Brandteori
 • Bygningsmæssige forhold
 • Trykflasker
 • Håndslukningsudstyr
 • Slukningsmetoder/øvelser
 • Områder med særlige risici for brand antændelse

 

Pris:

 •  3175 kr. pr. person (min. 4 personer - max. 10 personer)

 

Varighed:

 • 7,5 timer

Hot Work - kursus i håndtering af arbejde med varme elementer.


Incompany