'
Riwal 0
Menu

Szkolenia kurs na ładowarki teleskopowe 1WJO

Zajmujemy się szkoleniami dla operatorów ładowarek teleskopowych. Uprawnienia operatora kategorii 1WJO uprawniają do obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem tzw. ładowarek teleskopowych.

Aby przystąpić do szkolenia należy dostarczyć kopię badań lekarskich do pracy na wózkach jezdniowych lub UTB oraz prawidłowo wypełniony wniosek ze zgłoszeniem na szkolenie.

Szkolenia odbywają się we wszystkich oddziałach Riwal Poland lub u Klienta. Terminy szkoleń ustalane są w zależności od zapotrzebowania osób zgłaszających.

Zakres szkoleń:

  • Zapoznanie się z obowiązującymi przepisami BHP oraz wymaganiami UDT
  • Zajęcia teoretyczne z zakresu bezpiecznej obsługi maszyn
  • Zajęcia praktyczne z maszynami prowadzone na placu manewrowym
  • Wewnętrzny test sprawdzający nabytą wiedzę i umiejętności
  • Szkolenie kończy się egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego.

 

Szkolenia kurs na ładowarki teleskopowe 1WJO


Starting in the 1950s up to 2002, astronauts were sponsored and trained exclusively by governments, either by the military or by civilian space agencies