'
Riwal 0
Menu

Koordynator Oddziału - Pruszcz Gdański

Miejsce pracy: RIWAL Poland Sp. z o.o., Przemysłowa 3, 83-000 Pruszcz Gdański

RIWAL specjalizuje się w zapewnieniu bezpiecznej i wydajnej pracy na wysokości. Jesteśmy liderem rynku podestów ruchomych i ładowarek teleskopowych w wielu europejskich krajach. Zatrudniamy osoby zaangażowane, pozytywnie nastawione i konsekwentnie dążące do osiągania sukcesu. RIWAL  jest rzetelnym pracodawcą, któremu zależy, aby pracownicy lubili swoją pracę i byli dumni z osiąganych wyników.


Na czym polega praca w Riwal

 • Nadzór techniczny i kontrola w zakresie eksploatacji i konserwacji maszyn budowlanych
 • Kierowanie podległymi Pracownikami wykonującymi naprawy i przeglądy konserwatorskie
 • Nadzór nad raportowaniem i sporządzaniem dokumentacji uszkodzeń maszyn przy
  przyjęciu lub wydaniu maszyny do wynajmu łącznie z dokumentacją zdjęciową.
 • Sporządzanie inwentaryzacji okresowych maszyn i narzędzi
 • Kontrola rozliczeń zużycia materiałowego, części zamiennych i urządzeń
 • Planowanie zasobów w celu zabezpieczenia funkcjonowania Oddziału.
 • Nadzór nad sporządzaniem oraz przekazywaniem dokumentacji niezbędnej przy
  odbiorze lub dostawie maszyn do transportu.

 

Praca w Riwal - czego oczekujemy

 • doświadczenia w zarządzaniu zespołem;
 • min. średniego wykształcenia, preferowane wyższe w zakresie mechaniki, budowy maszyn;
 • umiejętności planowania, organizacji oraz kontroli pracy własnej i zespołu;
 • umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji;
 • umiejętności motywowania zespołu do osiągania założonych celów;
 • elastyczności i otwartości na zmiany;
 • prawo jazdy kat. B;
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office;

 

Praca w Riwal Poland - co oferujemy

Praca w Riwal - co oferujemy

                         

Kontakt:   kadry@riwal.com

 

UWAGA!

Osoby zainteresowane uczestnictwem w procesie rekrutacji proszone są o przesłanie życiorysu (CV) na adres: kadry@riwal.com wpisując w tytuł wiadomości: Koordynator Oddziału - Pruszcz Gdański

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb bieżących i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez firmę Riwal Poland Sp. z o.o.. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Riwal Poland Sp. z o.o. 96-200 Rawa Mazowiecka, ul.Zamkowa Wola 31A. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Firma zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Podstawa prawna:

pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1