Tilmeld nyhedsbrevFAQ
Denmark - Danish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish
 • United Kingdom - English

Faldsikring

Kursus i faldsikring, er henvendt personer, der arbejder i højden. Med vores kurser inden for faldsikring, opnår du et større kendskab til faldsikringsudstyr generelt. Med vores kurser, kan du både lære at benytte udstyret korrekt, men også være i stand til at foretage et grundigt sikkerhedseftersyn af dit udstyr. Redningskurset er en totalløsning på sikkerhed, hvor der både undervises i faldsikring samt gives råd og vejledning omkring det rette udstyr. Ligeledes kan vi efter ønske levere udstyret. Faldsikring kurset vil blive varetaget af vores certificeret højderedningsinstruktør. 


 

 

 

Kurser inden for faldsikring

 

Med et faldsikringskursus bliver du klædt på til arbejde i højden. Inden for kursus i faldsikring tilbyder Riwal Safety Training følgende:

Competent Inspection Person

Deltageren får kompetence til at lave eftersyn på ikke-teknisk faldsikringsudstyr, dvs. udstyr som ikke skal adskilles for eftersyn. Deltagerne vil have basal forståelse for udstyret og vil kunne føre log over lovpligtigt eftersyn.

Basic Harness

Kurset gør deltageren i stand til at bruge faldsikringsudstyr ved løsning af opgaver i højden. Deltageren får kendskab til standarder og forskrifter, faldteori, belastningslære og risikovurdering så deltageren kan varetage egen og andres sikkerhed ved brug af faldsikringsudstyr. Derudover bliver deltageren rustet til at foretage kontrol og vedligeholde udstyret, at tilpasse og justere det personlige faldsikringsudstyr.

Basic Height rescue

Kurset gør deltageren i stand til at udarbejde en plan for evakuering af faldsikret kollega, så der hurtigt og sikkert kan iværksættes redning, hvis der sker fald fra højde. Deltageren kan gennemføre evakuering og påbegynde redning af kollega, der hænger i line ved hjælp af sele eller båre, ved nedfiring og ophaling. Deltageren kan udvælge egnet højderedningsudstyr og bruge det korrekt samt yde første hjælp. Deltageren har kendskab til AT vejledning på området og EN-standarder for CE-mærkning på anvendt materiel.

Basic Height Rescue Refresher

På kurset får deltagerne genopfrisket færdigheder i evakuering og redning af kollega, der hænger i line ved hjælp af sele eller båre ved eksempelvis nedfiring og ophaling. Deltageren udvælger egnet højderedningsudstyr, trænes i at anvende det korrekt og yder førstehjælp.

Advanced Height Rescue

Deltageren får de nødvendige færdigheder til at gennemføre planlagt avanceret højderedning i overensstemmelse med gældende AT krav ved faldsikring. Deltagerne bliver i stand til at betjene og vedligeholde diverse værnemidler jævnfør i henhold til gældende krav og standarder. Deltagerne skal gennemføre egen evakuering, og evakuering af forulykkede eksempelvis fra tagkonstruktioner, etageejendomme, skorsten, lifte, kraner og diverse gittermast konstruktioner. Deltagerne skal gennemføre  højderedning og evakuering i situationer, hvor traditionelle løsninger er utilstrækkelige eller umulige.

 

Højderedning kursus

Når dine medarbejdere arbejder i højderne udsætter de sig selv for højere risiko. 

Riwal er eksperter i højderedning og kan tilbyde flere kurser i sikkerhed på dette område. 

Vores konduktører har samlet mere end 50 års erfaring indenfor redninger i højderne. Beskyt jeres medarbejdere og jer selv og tag nogle af nedenstående kurser. 

Når du arbejder med højderedning er det selvfølgelig utrolig vigtigt at sikkerhedsgodkende jeres PPE (Personal Protective Equipment) jævnligt. Højderedningsudstyr skal lovgivningsmæssigt eftersynes mindst én gang om året. I har nu mulighed for at sende jeres udstyr i højderedning ind til Riwal til et grundigt eftersyn. Alternativt kan I komme på kurset "Competent Inspection Person" og få en certificering indenfor kontrol, sikkerhed og udstyrskendskab af PPE i højderedning. 

 

Nedenfor kan du læse mere om kursusbeskrivelsen for de enkelte kurser:

Competent Inspection Person
Basic Harness
Basic Height Rescue
Basic Height Rescue Refresher 
Advanced Height Rescue