Tilmeld nyhedsbrevFAQ
Denmark - Danish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish

Faldsikring

Kursus i faldsikring, er henvendt personer, der arbejder i højden. Med vores kurser inden for faldsikring, opnår du et større kendskab til faldsikringsudstyr generelt. Med vores kurser, kan du både lære at benytte udstyret korrekt, men også være i stand til at foretage et grundigt sikkerhedseftersyn af dit udstyr. Redningskurset er en totalløsning på sikkerhed, hvor der både undervises i faldsikring samt gives råd og vejledning omkring det rette udstyr. Ligeledes kan vi efter ønske levere udstyret. Faldsikring kurset vil blive varetaget af vores certificeret højderedningsinstruktør. 


 

 

 

Kurser inden for faldsikring

 

Med et faldsikringskursus bliver du klædt på til arbejde i højden. Inden for kursus i faldsikring tilbyder Riwal Safety Training følgende:

Kurset gør deltageren i stand til at bruge faldsikringsudstyr ved løsning af opgaver i højden. Deltageren får kendskab til standarder og forskrifter, faldteori, belastningslære og risikovurdering så deltageren kan varetage egen og andres sikkerhed ved brug af faldsikringsudstyr. Derudover bliver deltageren rustet til at foretage kontrol og vedligeholde udstyret, at tilpasse og justere det personlige faldsikringsudstyr.

Kurset gør deltageren i stand til at udarbejde en plan for evakuering af faldsikret kollega, så der hurtigt og sikkert kan iværksættes redning, hvis der sker fald fra højde. Deltageren kan gennemføre evakuering og påbegynde redning af kollega, der hænger i line ved hjælp af sele eller båre, ved nedfiring og ophaling. Deltageren kan udvælge egnet højderedningsudstyr og bruge det korrekt samt yde første hjælp. Deltageren har kendskab til AT vejledning på området og EN-standarder for CE-mærkning på anvendt materiel.

På kurset får deltagerne genopfrisket færdigheder i evakuering og redning af kollega, der hænger i line ved hjælp af sele eller båre ved eksempelvis nedfiring og ophaling. Deltageren udvælger egnet højderedningsudstyr, trænes i at anvende det korrekt og yder førstehjælp.

 

Højderedning kursus

Når dine medarbejdere arbejder i højderne udsætter de sig selv for højere risiko. 

Riwal er eksperter i højderedning og kan tilbyde flere kurser i sikkerhed på dette område. 

Vores instruktører har samlet mere end 50 års erfaring indenfor redninger i højderne. Beskyt jeres medarbejdere og jer selv og tag nogle af nedenstående kurser. 

Når du arbejder med højderedning er det selvfølgelig utrolig vigtigt at sikkerhedsgodkende jeres PPE (Personal Protective Equipment) jævnligt. Højderedningsudstyr skal lovgivningsmæssigt eftersynes mindst én gang om året. I har mulighed for at sende jeres PPE udstyr til sikkerhedsgodkendelse hos Riwal Safety Training. Alternativt kan I komme på kurset Competent Inspection Person og få en certificering indenfor kontrol, sikkerhed og udstyrskendskab af PPE i højderedning. 

 

Nedenfor kan du læse mere om kursusbeskrivelsen for de enkelte kurser:

Basic Harness
Basic Height Rescue
Basic Height Rescue Refresher