Ansvarsfraskrivelse for www.riwal.com

Riwal forbeholder sig retten til enhver tid at ændre indholdet eller fjerne dele af det uden at skulle informere dig. Brugere af hjemmesiden opfordres til at læse ansvarsfraskrivelsen ofte, så de altid er opdateret med den nyeste version.

Begrænset ansvar

Riwal bestræber sig på at supplere og/eller opdatere indholdet på hjemmesiden så ofte som muligt. På trods af denne omhu og opmærksomhed er det stadig muligt, at indholdet kan være ufuldstændigt og/eller forkert.

Materialerne, der tilbydes på hjemmesiden, tilbydes uden nogen form for garanti eller krav på korrekthed. Disse materialer kan ændres til enhver tid uden forudgående varsel fra Riwal.

På trods af den løbende omhu, som Riwal hengiver sig til hjemmesiden og de oplysninger, der offentliggøres på den, kan Riwal ikke holdes ansvarlig for fuldstændigheden, korrektheden og aktualiteten af hjemmesiden og de oplysninger, der offentliggøres på den.

Oplysningerne på hjemmesiden er udelukkende beregnet til generelle formål og kan ikke betragtes som rådgivning. Riwal er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af brugen af hjemmesiden (eller manglende evne til at bruge den), herunder tab eller skade forårsaget af vira eller forkerte eller ufuldstændige oplysninger, medmindre et sådant tab eller skade er resultatet af bevidste handlinger af forseelse eller grov uagtsomhed fra Riwals side.

Riwal vil heller ikke være ansvarlig for tab eller skade som følge af brugen af elektroniske kommunikationsmidler, herunder – men ikke begrænset til – tab eller skade forårsaget af forsinkelser i levering af elektronisk kommunikation eller manglende levering af elektronisk kommunikation, samt aflytning eller manipulation af elektronisk kommunikation af tredjeparter eller computere programmer, der bruges til elektronisk kommunikation og spredning af vira. Specifikt er alle priser på hjemmesiden betingede og underlagt skrive- eller programmeringsfejl. Ansvar accepteres ikke for konsekvenser relateret til sådanne fejl. Aftaler indgås ikke på grundlag af sådanne fejl.

Oplysninger fra tredjeparter er udtryk for deres personlige synspunkter. Riwal er ikke ansvarlig eller ansvarlig for disse oplysninger.

Denne hjemmeside indeholder links til eksterne hjemmesider, der administreres af tredjeparter. Riwal er ikke ansvarlig for indholdet eller ydelsen af disse eksterne hjemmesider. Riwal påtager sig intet ansvar for kvaliteten af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes af sådanne eksterne hjemmesider, og er ikke ansvarlig for brugen af indholdet af hjemmesider, der linker til eller fra hjemmesiden.

Ophavsrettigheder

Alle immaterielle ejendomsrettigheder relateret til disse materialer forbliver hos Riwal.

Kopiering, distribution og enhver anden brug af disse materialer er forbudt uden skriftlig tilladelse fra Riwal, medmindre og kun i det omfang, det ellers er bestemt af bindende regler (såsom retten til citat), medmindre andet er angivet for specifikke materialer.

Medmindre andet er angivet, tilhører alle rettigheder på hjemmesiden og oplysningerne på hjemmesiden, herunder – men ikke begrænset til – ophavsrettigheder og andre immaterielle ejendomsrettigheder, Riwal. Disse rettigheder vedrører alle rettigheder til varemærket, visuelle elementer, tekstmarkeringer og logoer fra Riwal, der er afbildet eller portrætteret på denne hjemmeside.

‘Riwal’ er et registreret varemærke tilhørende Riwal.

Brugere kan læse og kopiere oplysningerne på hjemmesiden til personligt, ikke-kommercielt brug ved eksempelvis at udskrive eller gemme oplysningerne.

Enhver anden brug af hjemmesiden eller oplysningerne på hjemmesiden, såsom at gemme og/eller duplikere (dele af) Riwals hjemmeside på en ekstern hjemmeside eller etablere links, hypertext links eller dybe links mellem hjemmesiden og enhver anden hjemmeside, er forbudt uden Riwals udtrykkelige skriftlige tilladelse.

Andet

Denne ansvarsfraskrivelse kan tilpasses fra tid til anden.