Bæredygtighedsrapport

Hos Riwal forsøger vi at inddrage sociale, miljømæssige og økonomiske faktorer i vores daglige drift. Et øget fokus på bæredygtighed er en integreret del af vores forretning. I vores bæredygtighedsrapport, som er udarbejdet i overensstemmelse med Global Reporting Initiative, kan du læse alt om vores bestræbelser på at fremskynde denne grønne udvikling.

Men hvordan implementerer vi disse faktorer i det daglige arbejde? Her er hovedpunkterne:


FN’s Global Compact

I 2023 blev Riwal en del af FN’s Global Compact. Vores overensstemmelse med FN’s 2030-dagsorden betyder, at vi kan yde et betydeligt bidrag ved at fokusere på 7 af FN’s 17 verdensmål (Sustainable Development Goals/SGD):

At forbedre affaldshåndtering, sundhed og trivsel. Fokusere på branchekendskab, effektiviser vand-, ressource- og energiforbrug. Øget fokus på mangfoldighed og engagement blandt vores medarbejdere. 

Gennem vidensdeling og engagement mellem Riwal-landene tror vi på, at vi sammen kan nå vores mål for 2030. Dette vil styrke bæredygtigheden i vores forretning.


Væsentlighedsanalyse

Som en del af vores systematiske tilgang udfører vi regelmæssigt en væsentlighedsanalyse, hvilket giver os en indsigt i miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici og muligheder. Ved at gøre dette kan vi identificere og gennemgå den potentielle indvirkning af vores forretningsaktiviteter og prioritere vores handlinger på de mest betydningsfulde samt relevante emner for vores interessenter. 

Vi er samtidig opmærksomme på eksterne trends og andre brancher for at forstå, hvordan vi kan vækste vores forretning bæredygtigt. Vi foretager løbende tilpasninger til vores forretningsstrategi, hvis dette er nødvendigt.

Bæredygtige indkøb

Ud over vigtigheden i vores egne handlinger og beslutninger om at gøre indkøb mere bæredygtige, opfordrer vi markedet til at levere bæredygtige produkter eller tjenester. Vores leverandører spiller en vigtig rolle for at få vores målsætninger til at lykkes.

Vi forventer, at vores nuværende og kommende partnere har samme værdier, som vi arbejder med, såsom at fremme mangfoldighed på arbejdspladsen og investere i miljøvenlig teknologi.

Riwal - specialister i udlejning af lifte, teleskoplæssere, minikraner og trucks

Riwal’s arbejde med FN’s verdensmål

Verdensmål 3 - Riwal
Mål 3: Sundhed og trivsel

Riwal har stor fokus på at skabe en sund arbejdsplads på tværs af alle medlemslande. Afdelingerne skal overholde sunhedsfaglige retningslinjer og gøre en aktiv indsats for at forebygge sygdom. Alle ansatte i Riwal skal ligeledes have adgang til sygesikring.

Verdensmål 4 - Riwal
Mål 4: Kvalitetsuddannelse

Riwal støtter målsætningen om at alle, uanfægtet køn, skal have en gratis primær- og sekundær skolegang i 2030.

Verdensmål 6 - Riwal
Mål 6: Rent vand og sanitet

Vi har siden 2010 fokuseret på effektiv udnyttelse og rensning af spildevand, når vi vasker vores lifte. Vi har implementeret et rensningsanlæg, som er fremstillet af tyske Aqua Detox. Vores årlige forbrug er derfor faldet fra 1500 m3 vand til 140 m3. Dette betyder, at vi vasker 6500 maskiner om året, med et vandforbrug der svarer til én almindelig dansk husstand. Læs meget mere om vores BioClassic® system fra Aqua Detox her.

Verdensmål 7 - Riwal
Mål 7: Bæredygtig energi

Hos Riwal oplevede vi en stigende efterspørgsel på 100% elektriske bomlifte. Der fandtes udelukkende dieseldrevne bomlifte på markedet – Riwals ingeniører i Holland, tog derfor sagen i egen hånd. Vi var de første til at konvertere bomlifte til 100% elektriske maskiner. I dag er omkring 70 % af vores udlejningsflåde elektrisk. Vi har desuden monteret LED lys på samtlige af vores værksteder og kontorer, da LED pærer kræver færre ressourcer og holder længere, end andre pærer.

Verdensmål 8 - Riwal
Mål 8: Anstændige job og økonomisk vækst

Riwal stræber efter at fremme bæredygtig økonomisk vækst gennem produktiv beskæftigelse og fokuserer på at bidrage til motiverende og anstændigt arbejde til alle medarbejdere i virksomheden.

Verdensmål 11 - Riwal
Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vi bidrager til, at den negative miljøbelastning pr. virksomhed i storbyerne reduceres. Vi har stor fokus på at genbruge vores affald, vores vand når lifterne vaskes, miljøvenlig belysning i form af LED lys, samt udskiftning af alt vores arbejdstøj til det bæredygtige Fristads Green. Et andet tiltag, der giver os overblik over både vores og kundernes forbrug, er med vores kundeunivers ‘MitRiwal.’ Her kan vi via app’en, holde øje med data omkring både elektriske og dieseldrevne lifte. Vi kan holde øje med mængden af diesel og elektricitet, således at der kan effektiviseres på energiforbruget.

Verdensmål 12 - Riwal
Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

En af de største ‘syndere’ i den bæredygtige udvikling, er produktionen af tøj. Derfor har vi indgået et partnerskab med Kansas A/S, så alle vores chauffører og mekanikere kan arbejde i bæredygtigt arbejdsstøj. Arbejdsstøj bliver hurtigt slidt, og skal derfor ofte skiftes ud. Derfor var det oplagt at skifte alt arbejdsstøj ud med kollektionen ‘Fristads Green’ – verdens første arbejdstøj som er miljødeklareret. Dette sikrer os et ansvarligt forbrug af arbejdstekstiler.