Hållbarhetsrapport

På Riwal försöker vi inkludera sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarhetsfaktorer i vår dagliga verksamhet. Ett ökat fokus på hållbarhet är en integrerad del av vår verksamhet. I vår hållbarhetsrapport, upprättad i enlighet med Global Reporting Initiative, kan du läsa allt om våra insatser för att påskynda vår gröna utveckling.

Men hur implementerar vi dessa faktorer i det dagliga arbetet?


FN’s Global Compact

2023 blev Riwal en del av FN:s Global Compact. Vår anpassning till FN:s 2030-agenda innebär att vi kan göra ett betydande bidrag genom att fokusera på 7 av FN:s 17 hållbara utvecklingsmål (Sustainable Development Goals/SGD):

Att förbättra avfallshantering, hälsa och välbefinnande. Fokus på branschkunskap, effektivisera vatten-, resurs- och energiförbrukning. Ökat fokus på mångfald och engagemang bland våra medarbetare.

Genom kunskapsdelning och engagemang mellan Riwal-länderna tror vi att vi tillsammans kan nå våra mål för 2030. Detta kommer att stärka hållbarhetsarbeten i vår verksamhet.


Väsentlighetsanalys

Som en del av vårt systematiska arbetssätt gör vi regelbundet en väsentlighetsanalys. Den ger oss insikt i miljömässiga, sociala och styrande risker och möjligheter. Genom att göra detta kan vi identifiera och granska den potentiella inverkan av våra affärsaktiviteter. Den ger oss även insikt i hur vi ska prioritera våra åtgärder och lyfter de viktigaste och mest relevanta frågorna för våra intressenter.

Samtidigt är vi medvetna om externa trender och andra branscher för att förstå hur vi kan fortsätta utveckla vår verksamhet hållbart. Vi gör löpande justeringar av vår affärsstrategi om detta är nödvändigt.

Hållbar upphandling

Förutom vikten i våra egna handlingar och beslut för att göra köp mer hållbara, uppmuntrar vi i sin tur marknaden att tillhandahålla hållbara produkter eller tjänster. Våra leverantörer spelar en viktig roll för att göra våra mål framgångsrika.

Vi förväntar oss att våra nuvarande och framtida partners har samma värderingar som vi arbetar med, som att främja mångfald på arbetsplatsen och investera i miljövänlig teknik.

Riwal - specialister i udlejning af lifte, teleskoplæssere, minikraner og trucks

Riwal’s arbeten med FN’s hållbarhetsmål

Mål 3: Hälsa och välmående

Riwal har ett starkt fokus på att skapa en hälsosam arbetsplats i alla våra verksamma länder. Alla ska följa hälsoriktlinjerna och göra en aktiv insats för att förebygga sjukdomar. Alla anställda i Riwal måste också ha tillgång till sjukförsäkring.

Mål 4: Kvalitetsutbildning

Riwal stödjer målet att alla, oavsett kön, ska ha gratis grundskola och gymnasieskola år 2030.

Mål 6: Rent vatten och sanitet

Sedan 2010 har vi fokuserat på att hitta miljövänliga löningar på hur vi ska tvätta våra maskiner samt hur vi kan rena det smutsiga vattnet som avlägsnas från våra maskiner. I Förenade Arabemiraten återanvänder vi idag vatten från tvätthallen och i Danmkar har vi implementerat en reningsanläggning tillverkad av tyska Aqua Detox. Av denna åtgärd har Danmarks årsförbrukning därför sjunkit från 1500 m3 vatten till 140 m3. Det innebär att vi tvättar 6 500 maskiner om året, med en vattenförbrukning motsvarande ett vanligt svenskt hushåll.

Mål 7: Hållbar energi

På Riwal upplevde vi en ökad efterfrågan på 100 % elektriska bomliftar. Det fanns bara dieseldrivna bomliftar på marknaden – vilket ledde till att Riwals ingenjörer i Nederländerna tog saken i egna händer. Vi var först med att konvertera dieseldrivna bomliftar till 100 % elektriska maskiner. Idag är cirka 70 % av vår uthyrningsflotta elektrisk. Vi har även installerat LED-lampor i alla våra verkstäder och kontor, eftersom LED-lampor kräver mindre resurser och håller längre än andra glödlampor.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt

Riwal strävar efter att främja hållbar ekonomisk tillväxt genom produktiv anställning och fokuserar på att bidra till motiverande och anständigt arbete för alla anställda i företaget.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Vi bidrar till att den negativa miljöpåverkan i storstäder minskar. Vi har stort fokus på att återvinna vårt avfall, vårt vatten när maskinerna tvättas, att använda miljövänlig belysning i form av LED-lampor, samt att byta ut alla våra arbetskläder mot hållbara alternativ. Ett annat initiativ som ger oss en överblick över både vår och våra kunders CO2-förbrukning är vår kundportal ’My Riwal.’ Här kan vi via appen spåra data från både eldrivna och dieseldrivna liftar och hålla koll på mängden energiförbrukning för respektive kund.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

En av de största ”syndarna” inom hållbar utveckling är tillverkningen av kläder. Därför har vi ingått samarbete med olika klädleverantörer så att alla våra anställda kan arbeta hållbart.