The Riwal Way – Den bästa kundupplevelsen

Vår målsättning är att erbjuda marknadens bästa kundupplevelse. För att kunna hålla vår målsättning, vet vi att det krävs mer än god service. Det är därför vi har infört The Riwal Way. Idén bakom The Riwal Way är att skapa standardiserade processer för alla delar av vår verksamhet. Detta för att garantera att våra produkter och tjänster är av samma kvalitet, oavsett till vem vi levererar dom till eller vart i världen vi befinner oss.

The Riwal Way – tog vi fram tillsammans med våra kunder. Vi frågade kunder – från många olika länder, verksamheter och branscher – vad de behövde för att bli nöjda. Vi sammanställde deras feedback till sex värdegrunder, som vi sedan byggde en arbetsmodell utefter.

Riwal - TRW - The Riwal Way - den bästa kundservicen

Den bästa kundupplevelsen

Vår idé om den bästa kundupplevelsen – visar sig i våra kunders höjda produktivitet. Den mäts också i vilket förtroendet som våra kunder har för oss. Att de kan lita på vår utrustning och få support vid behov. I vår app kan kunder hyra eller avsluta hyror direkt via mobilen 24/7, vilket höjer användarupplevelsen.

När vi tog fram The Riwal Way, analyserade vi alla våra ”kärnprocesser” i det vi kallar ”uthyrningscykeln”. Därefter standardiserade vi dem genom att utgå från bästa praxis. Sedan tog vi fram en läroplan för att lära ut The Riwal Way till alla våra medarbetare och för att bädda in principerna i vår verksamhet. Resultatet är en ännu bättre kundupplevelse, med snabbare responstid, minskat antalet störningar, förbättrad effektivitet och högre produktivitet för våra kunder.

Söker ständig förbättring

Bara för att vi har tagit fram The Riwal Way, är vi inte nöjda för det. Vi söker ständig förbättring och utveckling. Vi vill alltid ligga i framkant och kunna erbjuda det kunder behöver för att lyckas. Därför fortsätter vi hålla nära kontakt med våra kunder, och lyssnar på deras behov. Detta för att erbjuda marknadens bästa kundupplevelse!