Våra hållbara lösningar

Vad gör man när kunden efterfrågar hållbara lösningar som inte finns på marknaden? En av Riwals största kunder ville för en tid sendan ha 100 % elektriska bomliftar. På den tiden fanns det bara dieseldrivna bomliftar på marknaden. Detta gjorde att vi behövde se över våra tjänster och produkter för att kunna möta kundens behov. Vi bestämde oss därför för att själva utveckla de elektriska bomliftarna som kunderna efterfrågade. Vi tror att hemligheten bakom ett framgångsrikt företag är att lyssna noga på vad våra kunder behöver – och agera därefter.


Uthyrningsflotta med 100 % elektriska maskiner

Hållbara lösningar och initiativ är inte längre bara en fråga om positiv PR. Vi är övertygade om att nya, hållbara lösningar i slutändan kan avgöra om ditt företag överlever eller inte. Kravet på en transparent CSR-policy och bevis på hållbarhet ökar. På Riwal bidrar vi till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi investerar i bland annat renare energi, hållbara städer och samhällen, samt ansvarsfull konsumtion och produktion. Läs mer om våra åtgärder i förhållande till FN:s globala mål här i vår senaste hållbarhetsrapport.

Riwals ingenjörer i Nederländerna var de första som konverterade stora bomliftar till 100 % elektriska maskiner. Idag konverterar Riwal framgångsrikt följande 5 modeller: JLG 660SJ Electric (22 m arbetshöjd), JLG 800AJ Electric (26 m arbetshöjd), JLG 860SJ Electric (28 m arbetshöjd), JLG 1200SJP Electric, JLG 1350SJP Electric (43 m arbetshöjd). Nationella och EU:s regelverk för utsläpp fortsätter att skärpas, och efterfrågan på större eldrivna liftar växer därför fortfarande. Idag består 70 % av vår uthyrningsflotta av 100 % av elektriska liftar. Kika in vår uthyrning här.

Våra hållbara digitala lösningar

Utöver de många interna processer som Riwal strävar efter att optimera dagligen, är våra digitala lösningar ett viktigt steg mot en hållbar framtid. Vi vet att digitaliseringen inte ensamt kan bidra till en grönare framtid. Men den kan med stor fördel hjälpa till att mäta effekten av de åtgärder vi genomför i företaget. Den kan exempelvis hjälpa till att mäta vår konsumtion och våra utsläpp, vilket gör det lättare att göra hållbara val samtidigt som digitaliseringen kan optimera processer – de flesta efterfrågar enklare lösningar. Vi på Riwal upplever att vi når våra mål snabbare genom att erbjuda digitala lösningar som i slutändan kan bidra till att förändra både vårt och våra kunders beteende. Läs mer om våra digitala lösningar nedan.