Digitala lösningar -BIM Digitala lösningar -BIM

BIM

Vad är BIM?

Genom BIM (byggnadsinformationsmodellering) utvecklas digitala 3D-modeller av fysiska objekt som byggnader, maskiner, möbler, landskapsarkitektur med mera, för att kunna utgöra om modellen passar in i det tänkta området. Hos Riwal kan du helt enkelt använda tekniken för att kunna se om specifika liftar eller maskiner passar in på din arbetsplats.

Genom att använda BIM-teknik får du mer kontroll över dina maskiner. På så sätt kan du minska och/eller eliminera kostnader förknippade med att hyra fel maskiner. Samtidigt kan BIM-tekniken bilda en överblick över hur många maskiner du faktiskt behöver på din byggarbetsplats och därmed minska byggarbetsplatsens CO2-utsläpp. BIM kan därmed hjälpa dig att planera dina projekt på ett effektivt sätt och förutse problem innan de uppstår. I slutändan innebär detta lägre kostnader och tidsbesparingar.

BIM ger dig:

  • Möjlighet att välja rätt maskin från början.
  • Ett planeringsverktyg så att du effektivt kan planera var maskinerna ska placeras.
  • En översikt över byggarbetsplatsen och möjlighet att identifiera potentiella hinder.
  • En översikt över alla maskiner på byggarbetsplatsen.
  • Bättre underhåll i framtiden. Entréerna till byggnaderna kan justeras så att liftarna bättre kan navigera inuti.
  • Ökad effektivitet i stora projekt.
BIM

Riwal erbjuder 62 BIM-modeller av liftar från vår egen maskinpark. Här kan du t.ex. hitta våra saxliftar, bomliftar och spindelliftar. BIM-modellerna är i samma dimensioner som de som finns i flottan. På så sätt kan du alltid räkna med att maskinernas specifikationer och dimensionerna genom BIM motsvarar de verkliga dimensionerna.

På större byggarbetsplatser, kan det ofta vara svårt att navigera. Med BIM-objekt får du en direkt och visuell inblick i hur maskinerna passar in på byggarbetsplatsen. För Riwal är service en kärnkompetens och vårt primära fokus är att se till att kunderna väljer rätt maskiner. På bilden ser du den mycket populära saxliften från JLG, JLG 1930, som inte släpper ut någon CO2 och är väldigt smidig och tyst. Liften lämpar sig väl för små och slutna rum. Vi rekommenderar att du laddar ner BIM-objekt till dina maskiner, så att du bättre kan planera liftarnas storlekar i enlighet med måtten från byggarbetsplatsen.

BIM

Om detta låter intressant för dig – kan du prova, ladda ner och läsa mer om BIM via länken nedan. Du är också alltid välkommen att höra av dig till oss så gör vi allt vi kan för att svara på dina frågor. Välkommen!