heta arbeten - utbildning
Heta arbeten

Heta Arbeten®

Kurslängd 8 timmar
Depåer Flera orter
Antal platser 20
Pris Från 3.000 kr pris / person
Boka utbildning Alla våra utbildningar

Heta Arbeten®

Enligt försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter måste alla som utför heta arbeten på tillfällig arbetsplats samt tillståndsgivare och brandvakter genomgå en kurs i Heta Arbeten® och inneha giltigt certifikat.

Heta arbeten har tyvärr orsakat många bränder genom åren. Som en följd av detta har försäkringsbolagen skärpt sina villkor och därmed har antalet bränder minskat kraftigt. Enligt lagen krävs kompetens och utbildning för arbetsmoment som uppfattas som brandfarliga.

Inom heta arbeten inkluderar man svetsning, skärning, lödning, slipning samt arbete med varmluftspistol och liknande som ökar risken för gnistbildning och brand. Helt enkelt arbetsuppgifter med verktyg som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand.

I utbildningen får du lära dig att vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga heta arbeten så att risken för brand eller annan skada minskar. Vår kurs i heta arbeten följer Brandskyddsföreningens kursplan.

Heta arbeten kräver en bra utbildning

kurs heta arbeten

Praktisk information

Certifikat

Vad ingår i kursen Heta Arbeten®?

Varmt välkommen att boka din kurs i Heta Arbeten hos oss!

kurs heta arbeten
utbildning i heta arbeten
Boka utbildning
Kurslängd 8 timmar
Depåer Flera orter
Antal platser 20
Pris Från 3.000 kr pris / person