Historien om Riwal

Historien om Riwal är en berättelse om nästan oavbruten tillväxt och utveckling som går tillbaka till 1968. Det var året då Dick Schalekamp senior etablerade Richards & Wallington International, en del av den brittiska kranuthyrningsfirman Richards & Wallington med huvudkontor i Nederländerna. Tolv år senare köpte Dick Schalekamp upp företaget och blev ensam ägare.

År 1986 utökade Schalekamp verksamhetsområdet genom att skapa ett separat företag som specialiserade sig på uthyrning av arbetsliftar. Det företaget Riwal Lift (namnet är taget från de första bokstäverna i Richards och Wallington), var företrädaren till dagens Riwal.                              

1998, trettio år efter grundandet av Richards & Wallington International, sammanförde de kranar och arbetsliftar till ett nytt företag – nämligen Riwal. Företaget blomstrade och växte till att bli det femte största liftuthyrningsbolaget i Holland, och fram till 2001 var det först och främst ett holländskt företag som sällan vågade sig utanför sin hemmaplan.                                    

historia
Riwals depåer världen över

Expanderar internationellt

2001 började Riwal att expandera, och åren därpå skedde ett stort antal förändringar som började med etableringen av Riwal Scandinavia i Danmark. År 2007 lämnade Riwal kranuthyrningsverksamheten, för att uteslutande fokusera på liftar. Under denna period satte Riwal “rötter” över hela Europa, samt etablering i Mellanöstern, Indien och Kazakstan. Sedan 2013 ägs företaget helt av ProDelta, ett holländskt investeringsbolag. För närvarande sysselsätter Riwal över 2000 personer, har 60 depåverksamheter i 14 länder, äger över 18.000 maskiner och gör affärer i över 70 länder.

Riwal Sveriges historia

Riwal startade sin verksamhet i Sverige 2010 i liten skala med bara en anställd och ett fåtal maskiner. Under denna tid fick Sverige stöttning av Danmark som hjälpte till med support och reparationer. 2011 utökade Riwal Sverige sin personalgrupp med en tekniker och verksamheten rullade vidare fram till år 2019 då det bestod av 7 anställda och en maskinpark med över 800 liftar och teleskoplastare. Under 2019, fusionerade Riwal Sverige med liftuthyrningsbolaget Lipac, och tog över fem fyra depåer utspritt i landet. Läs gärna mer om fusionen mellan Lipac och Riwal. Idag består Riwal Sverige utav 50 medarbetare utspridda på fyra depåer i Malmö, Norrköping, Stockholm och Gävle, och innehar en maskinflotta på totalt 1600 maskiner.

riwal-depå-klinga