Våra hållbara initiativ

Riwal höjer insatserna när det kommer till vårt hållbarhetsarbete. Vi har anpassat våra hållbarhetsmål till FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG). Men vi har också satt upp globala mål vid sidan av dessa världsmål, som implementeras i alla 14 länder där Riwal har verksamhet.


Vi försöker, där det är möjligt, att arbeta på samma sätt över hela koncernen. Varje land har dock sina egna metoder för att bidra till dessa mål.

hållbara initiativ


Hållbara initiativ ifrån Riwal Sverige

Fler hållbara initiativ från Riwals länder