Vores bæredygtige initiativer


Riwal hæver indsatsen når det kommer til bæredygtighed. Vi har sat vores bæredygtighedsmål i tråd med FN’s mål for bæredygtig udvikling (SDG). Virksomheden har sat globale mål ved siden af disse verdensmål som implementeres i alle 16 lande hvor Riwal har aktiviteter.

Vi prøver, hvor det er muligt, at arbejde på samme måde på tværs af koncernen. Imidlertid har hvert land sine egne metoder til at bidrage til disse mål.


Initiativer fra vores Riwal lande 

Initiativer på tværs af Riwal gruppen

Ofte er disse ideer en win-win. Som når Riwal Danmark ændrede sæben til en sæbe med en lavere PH-værdi. Dette er bedre for folks hænder og det er også bedre for miljøet.

Dette skift kommer ikke fra arbejdspladsen. I stedet for at lære noget på arbejdspladsen og implementere det derhjemme kommer denne tankegang hjemmefra og påvirker arbejdspladsen. Dette er en stor fordel for Riwal da det betyder, at vores bæredygtighedsmål allerede er tilpasset vores kollegers værdier.