Riwal er certificeret liftudlejningsvirksomhed

Riwal er ISO og DRA certificeret, hvilket sikrer dig som kunde. Det betyder, at vi arbejder struktureret og systematisk med kvalitet-, miljø- og arbejdsmiljøledelse, og indgår i et bæredygtigt samarbejde med vores kunder for at skabe den bedste kundeoplevelse. Når du tilmed vælger en DRA certificeret udlejer af materiel, som Riwal, kan du være sikker på, at vi også opfylder branchestandarderne opstillet af materielsektionen.

Vi har følgende certificeringer:

Hvad betyder det at Riwal er ISO certificeret?

ISO 9001 – Kvalitetsledelsessystem

Riwal er certificeret efter standarden ISO 9001 hvilket betyder, at vi arbejder struktureret og systematisk med vores kunder for at sikre den bedste kundeoplevelse. Fundamentet under alle aktiviteter og handlinger i Riwal er sikkerhed, operationel dygtighed og procesforbedringer. 

Sikkerheden for vores kunder og medarbejdere er en kerneværdi der går hånd i hånd med kvaliteten af produkterne, og bygger på stærkt engagement og proaktiv deltagelse af alle medarbejdere hvilket betyder, at den enkelte er ansvarlig for kvaliteten af sit arbejde. Kvalitet er en målestok for vores kunders opfattelse af vores produkter og service, og vores succes på markedet afhænger af vores evne til at opfylde eller overgå kundernes forventninger, og at levere den bedste kundeoplevelse.

Vi lytter til vores kunder, forstår deres behov og forsøger til stadighed at implementere bæredygtige forbedringer, såvel i processer som i produkter. Vi arbejder kontinuerligt på at forblive brancheførende ved hjælp af monitering af vores interessenter, herunder kunder og konkurrenter. Vi udfører løbende forbedringer og har standardiseret vores processer, både lokal og globalt, så vi altid sikrer den samme høje kvalitet i et Riwal produkt.

Riwals forretningsmodel er bundet op på den bedste kundeoplevelse i branchen, og det er denne der – sammen med vores kvalitetsmål – skal danne grundlag for den fortsatte vækst, med fokus på kundernes behov. 

ISO 14001 – Miljøledelse

Riwal er certificeret efter standarden ISO 14001, hvilket betyder, at vi er bevidste om vores miljøansvar og forpligtet til at arbejde systematisk med miljøledelse.

Vi identificerer og forstår vores miljømæssige påvirkning i vores aktiviteter, og arbejder konstant på at reducere disse. Vi arbejder målrettet på at energieffektivisere både vores interne processer og vores transporter, at reducere vandforbrug og emissioner, samt at genbruge og genanvende affald og kemikalier, sikkert og skånsom via ansvarlige affaldsbehandlere.

Vi udbyder materiel til vores kunder, der på en effektiv måde løser den aktuelle opgave, og med mindst mulig udledning til, og påvirkning af, omgivelserne til følge. Via effektiv risikostyring og kontinuerlig overvågning af aktiviteter og rammevilkår, overholder vi gældende lovgivning, og kommunikerer åbent og sagligt i konstruktiv dialog med myndigheder og andre interessenter.

ISO 45001 – Arbejdsmiljøledelse

Riwal er certificeret efter standarden ISO 45001, hvilket betyder, at vi er bevidste om vores arbejdsmiljø ansvar og forpligtet til at arbejde systematisk med arbejdsmiljøledelse.

Riwal ønsker at være en attraktiv arbejdsplads. Vi tager hensyn til den enkelte medarbejder og giver plads til udvikling, og til at talenter kan foldes ud. Vi ser muligheder i stedet for at tænke begrænsninger. I Riwal er alle medarbejdere en vigtig ressource, og vores arbejdsmiljøpolitik skal danne grundlag for at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor alle trives. Et godt arbejdsmiljø skabes i fællesskab, og alle er således ansvarlige for at bidrage hertil, med god tone og gensidig respekt.

Vi prioriterer hensynet til det fysiske arbejdsmiljø både ved enhver ændring af arbejdets tilrettelæggelse, samt ved indkøb og ombygning, for derved at undgå arbejdsulykker, nedslidning og fravær. Vi inddrager vores medarbejdere i disse processer for at sikre indflydelse og dermed et bedre psykisk arbejdsmiljø.

Hvad betyder det at Riwal er DRA certificeret?

DRA certifikatet udstedes som bevis på, at Riwal følger lovgivningsmæssige krav og arbejder efter de branchestandarder for kvalitet, sikkerhed og miljø, som Materielsektionen har opstillet.

DRA certificering anbefales

En DRA certificeret materieludlejer er det sikre valg for dig, som går op i kvalitet, sikkerhed, driftsikkerhed og miljø. DRA certificeringen anbefales – idet certificeringen medvirker til at forbedre kvalitet, sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen – læs mere her.

DRA certifikat - Liftudlejning med Kvalitet, SIkkerhed og Miljø - Riwal

Hør vores direktør Claus Kromann udtale hvorfor det er vigtigt for Riwal at være DRA certificeret:

Download Riwals DRA certifikat her:

Hvad betyder Riwals DRA certificering for mig som kunde?

Den høje kvalitet i det udlejede materiel gør dig mere effektiv, fordi der sker færre driftsstop og et effektivt samarbejde. Hos en DRA certificeret udlejer, som Riwal, er du sikker på, at lejet materiel er af meget høj kvalitet. DRA certifikatet er din garanti for, at Riwals materiel gennemgår et årligt intensivt eftersyn på et godkendt værksted, som er underlagt uvildig, ekstern kontrol. Certificering og kontrol varetages af det uafhængige kontrolorgan, Force Technology.

Når du vælger Riwal, gør du samtidig din virksomhed mere miljøvenlig. Du er nemlig med til at mindske miljøbelastningen fra det lejede materiel, og dermed tager du som kunde også ansvar for miljøbelastningen. 

DRA certificeringen øger sikkerheden for både dine og Riwals medarbejdere. Øget fokus på sikkerhed og kvalitet betyder desuden, at dine medarbejdere benytter materiel, hvor sikkerheden er i top. Riwal arbejder målrettet for at sikre og forbedre et godt arbejdsmiljø. Det sker med et konstant fokus på arbejdsmiljøindsatsen. DRA certificeringen er derfor med til at forbedre sikkerheden i hele bygge- og anlægsbranchen.

Se videoen og bliv klogere på hvorfor det er vigtigt for os og for vores kunder, at vi er DRA certificeret: