Så arbetar Riwal med hållbarhet & grön omställning

Ecovadis Gold Rating

EcoVadis bedömer företag utifrån deras hållbarhetsarbete, genom att titta på deras insatser inom områderna: miljö, arbetskraft, etik och hållbar upphandling. För närvarande har vi en EcoVadis guldmedalj (2023), vilket placerar oss bland de 5 % bästa företagen som bedöms. Vi kommer att bevisa vårt engagemang för våra hållbarhetsmål och sträva efter att nå en EcoVadis Platinum-nivå till 2025.

Riwal har opnået en Ecovadis Gold Medal rating baseret på vores indsats i at blive mere bæredygtige.

Fokusområde 1: Minska CO2-utsläpp från vår verksamhet

Från diesel till el

Till 2030 har vi som mål att minska koldioxidutsläppen från våra maskiner med upp till 30%, jämfört med 2020. På så vis hjälper vi våra kunder att uppnå deras hållbarhetsmål, medans vi uppfyller våra egna. För att uppnå detta mål, vill vi elektrifiera vår flotta. I slutet av 2022 var 70 % av vår flotta i Europa redan elektrisk, och till 2030 siktar vi siktar på 90%. Vi investerar inte enbart i att köpa eldrivna liftar, utan vi omvandlar även dieselmaskiner till el vid behov.

Från diesel till EcoPar

Vi erbjuder många olika typer av elektriska maskiner, men vi erbjuder även dieseldrivna maskiner. Dock har vi till våra dieselmaskiner uteslutit drivmedlet diesel och ersatt det med EcoPar. EcoPar har många olika fördelar i jämförelse med diesel. Bland annat så reducerar EcoPar utsläppen av cancerogena ämnen med upp till 90%, minskar utsläppen av koldioxid med upp till 50% och minskar mängden sot i omgivningen.

Smartare transporter

Det är inte enbart vår maskinflotta som påverkar vårt CO2-utsläpp. Det finns även miljövinster att hämta inom våra transporter. Ju effektivare vi organiserar våra transporter, desto färre kilometer måste våra lastbilar färdas. Vi tänker även på hur vi lastar våra lastbilar, för att få på så många maskiner som möjligt i samma last och samköra maskiner till olika kunder.

Fokusområde 3: Återanvända råmaterial

Genom att arbeta efter cirkulära principer, minskar vi vårt behov av nya råvaror och låter dom bli ett del av vårt kretslopp. Flera initiativ har tagits fram inom Riwal för återanvändning av råvaror inom vår strategi grön omställning. I flera länder har vi till exempel investerat i ett avancerat avloppsvattensystem för våra toaletter, vilket minskar den totala vattenförbrukningen med upp till 67%.

2022 resulterade i en minskning av vattenförbrukningen till totalt 73%, och vårt mål för 2030 är att återanvända 90% av allt vatten. Vi har successivt ökat andelen av att återanvända råmaterial.

Fokusområde 4: Hållbar arbetsmiljö

På Riwal arbetar vi så energieffektivt som möjligt och våra besparingsåtgärder har funnits sedan en längre tid tillbaka. Vi gör många saker för att skapa en hållbar arbetsmiljö, allt från att installera LED-belysning och sopsortering, till att bli det papperslösa kontoret. Men en hållbar arbetsmiljö innebär också andra faktorer.

Mångfald

Vi tror på att en hållbar arbetsmiljö också inkluderar en mångfaldspolicy, där vår arbetskraft speglar samhället. Exempelvis är vi i en övervägande manlig bransch, på god väg att bygga upp en kvinnlig arbetsstyrka på 25 % till 2025.

Hälsa

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Därför driver vi vårt företag på ett sådant sätt att deras hälsa och säkerhet alltid prioriteras. Vi erbjuder bland annat goda utvecklings- och karriärsmöjligheter för våra medarbetare och har en nollacceptans av diskriminering. Rörelse och aktivitet är något vi främjar för psykisk och fysisk hälsa och vi erbjuder flera olika hälsoförmåner såsom hälso- och arbetsplatskontroller, coachning och rådgivning vid sjukdom. Vi genomför även gemensamma aktiviteter i form av exempelvis stegtävlingar. Samma engagemang som vi känner för våra anställda känner vi också för våra intressenter – affärspartners, kunder och leverantörer i alla samhällen där vi verkar inom.

Hållbarhet

Vi vill arbeta så hållbart som möjligt. Som ett led i att uppnå detta har vi infört åtgärder såsom att använd EcoPar istället för diesel, att byta ut kemikalier i oljor mot mer miljövänligare alternativ och byta till LED-lampor. Hela koncernen arbetar även med avfallshantering och omhändertagandet av kemikalier. Läs gärna mer om våra hållbara initiativ.

Våra målsättningar för 2030

CO2-utsläpp

– 30%

Återvunnet avfall

90%

Eldrivna maskiner

90%