internationell liftuthyrning internationell liftuthyrning

Internationell liftuthyrning

Internationell liftuthyrning

Eftersom vi lever i en global ekonomi, lockar det allt fler att arbeta utomlands. Men att arbeta utomlands kan vara en aning problematiskt. Förutom det uppenbara språkproblemet, behöver du också känna till och förstå de lager och regler som finns i respektive land. Du behöver även veta vem du ska ringa och hur verksamheten fungerar, samt även ha tillgång till uthyrning av rätt typ av utrustning. Det är därför vi på Riwal har skapat International Rentals. Från vårt internationella huvudkontor i Nederländerna kan vi på våra kunders vägnar hjälpa till med alla nödvändiga förberedelser i praktiskt taget vilket land som helst i världen.

internationell uthyrning

Enkelt att hyra liftar till internationella projekt

Om ditt projekt kommer ske i ett av de 14 länder där vi har verksamhet inom, kommer vi naturligtvis att utnyttja vår egen personal till hjälp. Men i länder där Riwal inte är verksamma, har vi ett brett nätverk av samarbetspartners. Dessa partners kan vi samarbeta med för att stötta er, oavsett vilket land ni ska verka inom. Vi hjälper er med allt ni kan tänkas behöva. Rådgivning för rätt maskin eller utrustning, transporter till platsen (eller platserna), service eller underhåll. Vi erbjuder även IPAF utbildning, en liftutbildning som är giltig i många olika länder världen över. Till varje avlägsen plats vi levererar maskiner eller utrustning till, spårar vi all utrustning genom ”Track and Trace”. Detta för att kunna se till att maskinerna blir kvar på sin plats och endast används av behörig personal. Vi erbjuder teknisk support 24/7 och om det uppstår ett problem som vi inte kan lösa på avstånd, kan vi med vårt globala nätverk erbjuda omedelbar hjälp på plats.

En karta över Riwals depåer som finns i 14 länder världen över.

Unika liftar, teleskoplastare och minikranar från vår internationella maskinflotta

Riwal International Rental har tillgång till hela maskinflottan på över 18 000 enheter som ägs och drivs av Riwal koncernen. De har även en tilläggsflotta på cirka 150 stycken specialiserade nischmaskiner, som inte vanligtvis tillhör en maskinpark av liftar. Exempel på specialmaskiner som ingår är maskiner för arbete på extrema höjder, eller med förmåga att lyfta extra tunga laster. Så även om en kund behöver en specialmaskin på en avlägsen plats, kan vi leverera den. Och även om vi är specialister på liftar, kan vi genom samarbetet med våra partners också hjälpa våra kunder att säkra annan utrustning och anläggningar, inklusive staket, belysning eller generatorsystem.

Med vår arbetsprocess The Riwal Way, menar vi att leverera den bästa kundupplevelsen. Riwal International Rental är ett exempel på just detta. Vi gör det lättare för våra kunder att fokusera på de saker de gör bäst. Samtidigt ser vi till att de har utrustningen ni behöver, och att ni får den hjälp ni behöver för att utföra ert arbeta på bästa möjliga sätt.

Kontakta Riwal

Vill du ha hjälp med ett internationellt projekt eller en internationell hyra?

Riwals medarbetare sitter vid ett bord och dricker kaffe och pratar på vårt internationella huvudkontor i Holland.