Våra utmärkelser

Vi strävar efter att utvecklas och överträffa våra kunders förväntningar varje dag. Våra kunder kommer alltid först. Därför är det extra roligt när vi blir uppmärksammade kring vårt sätt att arbeta. Inte enbart från våra kunder, utan även från våra kollegor inom området och av branschorganisationer. Vår kunskap och expertis har uppmärksammats av välrenommerade organisationer inom och utanför liftbranschen. Vi är stolta över att ha tagit emot ett antal utmärkelser de senaste åren:


Utmärkelser

2022
International Awards for Powered Access (IAPA)
Sustainability Award

2021
International Awards for Powered Access (IAPA)
Digital Development Award

2019
International Awards for Powered Access (IAPA)
Training Centre of the Year Award

2018
European Business Awards
Customer and Market Engagement Award

2017
International Awards for Powered Access (IAPA)
Access Rental Company of the Year Award

2016
European Rental Awards (ERA)
Large Rental Company of the Year Award 


Certifieringar

ISO 9001

Riwal Holding Group

ISO 14001

Riwal Holding Group

ISO 45001

Riwal Holding Group

EcoVadis Gold sustainability rating

Riwal Holding Group

ISO 9001 – Kvalitativa ledningssystem

Riwal är certifierad enligt ISO 9001. Det betyder att vi arbetar strukturerat och systematiskt med våra kunder, för att säkerställa den bästa kundupplevelsen. Grunden för alla aktiviteter och åtgärder på Riwal är säkerhet och processförbättringar.

Våra kunders och medarbetares säkerhet är ett kärnvärde som går hand i hand med kvaliteten på våra produkterna och tjänster. Det bygger på ett starkt engagemang och ett proaktivt deltagande från alla medarbetare, vilket gör att individen ansvarar för kvaliteten i sitt arbete. Kvalitet är ett mått på våra kunders uppfattning om våra produkter och tjänster, och vår framgång på marknaden beror på vår förmåga att möta eller överträffa kundernas förväntningar och att leverera den bästa kundupplevelsen.

Vi lyssnar på våra kunder, förstår deras behov och försöker ständigt genomföra hållbara förbättringar, både i processer och i produkter. Vi arbetar kontinuerligt för att förbli branschledare genom att övervaka våra intressenter, inklusive kunder och konkurrenter. Genom att vi ständigt förbättrar och standardiserar våra processer, både lokalt och globalt, säkerställer vi samma höga kvalitet överallt. Läs mer om våra arbetsprocesser här.

Riwals affärsmodell är knuten till branschens bästa kundupplevelse. Det är denna som – tillsammans med våra kvalitetsmål – ska ligga till grund för fortsatt tillväxt, med fokus på kundernas behov.

våra utmärkelser - ISO 9001
våra utmärkelser - ISO 14001

ISO 14001 – Miljö & Omgivning

Riwal är certifierad enligt ISO 14001. Det innebär att vi är medvetna om vårt miljöansvar och att vi arbeta systematiskt med miljöledning.

Vi identifierar och förstår vår miljöpåverkan i vår verksamhet, och arbetar ständigt med att minska denna. Genom att arbeta målmedvetet med våra interna processer och våra transporter, gör oss mer energieffektiva. Vi arbetar även med att minska vattenförbrukningen och utsläppen samt att återanvända och återvinna avfall och kemikalier på ett säkert och skonsamt sätt via ansvarsfulla avfallshanterare.

Riwal erbjuder utrustning till våra kunder som effektivt löser syftet, med minsta möjliga utsläpp och påverkan på omgivningen som följd. Genom kontinuerlig riskhantering och uppföljning av processer, följer vi gällande lagstiftning, samt kommunicerar öppet och sakligt i en konstruktiv dialog med myndigheter och andra intressenter.

ISO 45001 – Arbetsmiljö

Riwal är certifierad enligt ISO 45001. Det innebär att vi är medvetna om vårt arbetsmiljöansvar och att systematiskt arbeta med arbetsmiljö.

Riwal vill vara en attraktiv arbetsplats. Vi tar hänsyn till den enskilde medarbetaren och ger utrymme för utveckling och för talanger att växa. Vi ser möjligheter istället för att tänka begränsningar. På Riwal är alla medarbetare en viktig resurs och vår arbetsmiljöpolicy ska ligga till grund för att utveckla och upprätthålla en god fysisk och psykisk arbetsmiljö där alla trivs. En god arbetsmiljö skapas tillsammans och alla ansvarar därmed för att bidra till detta, med god ton och ömsesidig respekt.

Vi prioriterar hänsyn till den fysiska arbetsmiljön både vid eventuell förändring av arbetets organisation, samt vid inköp och ombyggnader, för att undvika arbetsolyckor, slitage och frånvaro. Vi involverar våra medarbetare i dessa processer för att säkerställa inflytande och därmed en bättre psykisk arbetsmiljö.

våra utmärkelser - ISO 45001