Vores bæredygtige løsninger


Hvad gør man, når kunden efterspørger bæredygtig løsninger der ikke findes på markedet? En af Riwals største kunder, ønskede 100 % elektriske bomlifte. På daværende tidspunkt, fandtes der udelukkende dieseldrevne bomlifte på markedet. Vi mener, at hemmeligheden bag en succesrig virksomhed, er at lytte grundigt til dine kunders behov – og handle efter det. Hos Riwal besluttede vi derfor at udvikle de elektriske bomlifte selv.


Udlejningsflåde med 100 % elektriske maskiner

Bæredygtige initiativer er ikke længere kun et spørgsmål om til- eller fravalg og positiv PR. Vi er overbeviste om, at nye, bæredygtige løsninger, i sidste ende kan afgøre, om ens virksomhed overlever eller ej. Efterspørgslen på en gennemsigtig CSR politik og beviser på grønne tiltag, er stigende. Hos Riwal bidrager vi til FN’s verdensmål, for bæredygtig udvikling. Vi investerer i renere energi, bæredygtighed i byer og samfund, samt ansvarligt forbrug og produktion. Læs mere om vores tiltag ift. FN’s verdensmål her.

Riwals ingeniører i Holland blev de første til at konvertere store bomlifte til 100 % elektriske maskiner. I dag konverterer Riwal med succes følgende 5 modeller til 100% elektriske løsninger: JLG 660SJ Electric (22 m arbejdshøjde), JLG 800AJ Electric (26 m arbejdshøjde), JLG 860SJ Electric (28 m arbejdshøjde), JLG 1200SJP Electric, JLG 1350SJP Electric (43 m arbejdshøjde). Nationale og EU-regler om emissioner strammes fortsat, og efterspørgslen på store eldrevne lifte, vokser derfor stadig. I dag består 70% af vores udlejningsflåde af 100% elektriske lifte.

Vores bæredygtige digitale løsninger 

Udover de mange interne processer, som Riwal dagligt søger at optimere, er vores digitalisering et vigtigt skridt hen mod en bæredygtig fremtid. Vi ved at en digitalisering ikke kan kan stå alene, i målet mod en grønnere fremtid – men den kan i høj grad være med til at måle effekten, af de tiltag vi implementerer i virksomheden, samt vores forbrug. Det gør det nemmere at træffe bæredygtige valg, samtidig med at digitaliseringen kan optimere processer – de fleste efterspørger nemmere løsninger. Vi oplever, at vi hurtigere opnår vores mål, ved at tilbyde digitale løsninger, der i sidste ende kan være med til at ændre både vores og kundernes adfærd. 

Læs mere om hvordan vi inddrager vores kunder i vores digitale tiltag herunder:  

MitRiwal gør dataen tilgængelige fordi det er let for brugeren at trække rapporter på alt fra effektivitet og energiforbrug. Brugere kan endda konfigurere onlinebestillingen så standard valget altid er en elektrisk maskine. At ændre tankegangen hos de mennesker der bestiller maskinerne kan gøre en enorm forskel. Riwals unikke kombination af data, kundesamarbejde og produktinnovation er medvirkende til at digitalisere vores forretning på en bæredygtig måde.