Ansvarsfraskrivelse for www.riwal.com

Riwal forbeholder seg retten til å endre innholdet når som helst eller fjerne deler av det uten å informere deg. Nettstedsbrukere anbefales å lese ansvarsfraskrivelsen jevnlig slik at de alltid er oppdatert med den nyeste versjonen.

Begrenset ansvar

Riwal streber etter å supplere og/eller oppdatere innholdet på nettstedet så ofte som mulig. Til tross for denne omsorgen og oppmerksomheten er det fortsatt mulig at innholdet kan være ufullstendig og/eller feil.

Materialene som tilbys på nettstedet, tilbys uten noen form for garanti eller påstand om riktighet. Disse materialene kan endre seg når som helst uten forhåndsvarsel fra Riwal.

Til tross for den pågående omsorgen Riwal legger ned på nettstedet og informasjonen som publiseres der, kan ikke Riwal holdes ansvarlig for fullstendigheten, riktigheten og aktualiteten av nettstedet og informasjonen som publiseres der.

Informasjonen på nettstedet er kun ment for generelle formål og kan ikke betraktes som råd. Riwal er ikke ansvarlig for tap eller skade som følge av bruk av nettstedet (eller manglende evne til å bruke det), inkludert tap eller skade forårsaket av virus eller feilaktig eller ufullstendig informasjon, med mindre slikt tap eller skade skyldes forsettlige handlinger eller grov uaktsomhet fra Riwal sin side.

Riwal vil heller ikke være ansvarlig for tap eller skade som følge av bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler, inkludert – men ikke begrenset til – tap eller skade forårsaket av forsinkelser i levering av elektronisk kommunikasjon eller manglende levering av elektronisk kommunikasjon, samt avlytting eller manipulering av elektronisk kommunikasjon av tredjeparter eller dataprogrammer brukt for elektronisk kommunikasjon og spredning av virus. Spesielt er alle priser på nettstedet betingede og underlagt skrive- eller programmeringsfeil. Ansvar aksepteres ikke for konsekvensene knyttet til slike feil. Avtaler vil ikke inngås basert på slike feil.

Informasjon fra tredjeparter uttrykker deres personlige synspunkter. Riwal er ikke ansvarlig eller ansvarlig for denne informasjonen.

Dette nettstedet inneholder lenker til eksterne nettsteder som forvaltes av tredjeparter. Riwal er ikke ansvarlig for innholdet eller ytelsen til disse eksterne nettstedene. Riwal påtar seg ingen ansvar hva som helst for kvaliteten på produktene og/eller tjenestene som tilbys av slike eksterne nettsteder og er ikke ansvarlig for bruken av innholdet på nettsteder som lenker til eller fra nettstedet.

Opphavsrett

Alle immaterielle rettigheter knyttet til disse materialene forblir hos Riwal.

Kopiering, distribusjon og enhver annen bruk av disse materialene er forbudt uten skriftlig tillatelse fra Riwal, med mindre det ellers er fastsatt av bindende regler (slik som retten til å sitere), med mindre det er angitt annerledes for spesifikke materialer.

Med mindre det er angitt annerledes, vil alle rettigheter på nettstedet og informasjonen på nettstedet, inkludert – men ikke begrenset til – opphavsrett og andre immaterielle rettigheter, tilhøre Riwal. Disse rettighetene gjelder alle rettigheter til varemerket, visuelle elementer, tekstmerker og logoer til Riwal som er illustrert eller avbildet på dette nettstedet.

«Riwal» er et registrert varemerke for Riwal.

Brukere kan lese og kopiere informasjonen på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, for eksempel ved å skrive ut eller lagre informasjonen.

Enhver annen bruk av nettstedet eller informasjonen på nettstedet, som å lagre og/eller duplisere (del av) Riwal’s nettsted på en ekstern nettside eller etablere lenker, hypertekstlenker eller dyplenker mellom nettstedet og en annen nettside, er forbudt uten Riwal’s uttrykkelige skriftlige tillatelse.

Annet

Denne ansvarsfraskrivelsen kan tilpasses fra tid til annen.