Ler mer om Riwal


Som spesialister innen lifter er vi eksperter på å gjøre arbeidet i høyden både tryggere og mer effektivt for deg. Med 55 års erfaring og avdelinger over hele verden er vi den ledende leverandøren av løsninger i høyden.

Riwals historie er en fortelling om nesten konstant vekst og utvikling siden grunnleggelsen i 1968. Det var året da Dick Schalekamp senior etablerte Richards & Wallington International, den nederlandske avdelingen av det britiske kranutleiefirmaet Richards & Wallington.

Virksomhetens omfang ble utvidet etter opprettelsen av et selvstendig selskap spesialisert i utleie av lifter i 1986. Dette selskapet, Riwal Lift (navnet kommer fra de første bokstavene i navnene Richards og Wallington), ble forløperen til dagens selskap, Riwal.

I 1998, tretti år etter grunnleggelsen av Richards & Wallington International, ble kraner og lifter samlet i en ny felles virksomhet – Riwal. Selskapet opplevde suksess og vokste til å bli det femte største kranutleiefirmaet i Nederland, men forble hovedsakelig et nederlandsk basert firma frem til 2001.

Internasjonal ekspansjon

I 2001 begynte etableringen av Riwal Scandinavia i Danmark. I 2007 forlot Riwal kranutleievirksomheten for å utelukkende fokusere på utleie av lifter. I løpet av denne perioden opplevde vi at Riwal ekspanderte og etablerte seg over hele Europa samt etablering i Midtøsten, India og Kasakhstan. Siden 2013 har selskapet vært fullt eid av ProDelta.

Politikker


Riwals adferdskodeks

Riwal er forpliktet til å handle med integritet, pålitelighet og ansvarlighet overfor våre interessenter. Disse verdiene skal styrkes gjennom anvendelse av vår adferdskodeks i alle våre aktiviteter.

Riwals adferdskodeks tar hensyn til interessene til våre ulike interessenter. Dette inkluderer ansatte, aksjonærer og finansielle institusjoner, leverandører, kunder, offentlige organer, utdannings- og kunnskapsinstitusjoner, industri- og samfunnsorganisasjoner (inkludert NGOer) og samfunnene der vi opererer.

Adferdskodeks og SHEQ-politikk

Adferdskodeks for leverandører

Riwal setter de samme prinsippene for våre leverandører av varer og tjenester som vi gjør for oss selv, og disse er basert på våre kjerneverdier, vårt engasjement for våre ansatte, våre kunder, våre investorer, miljøet og lokalsamfunnet der vi opererer. I tillegg til å vurdere kvalitet, leveringssikkerhet og pris, velger vi også våre leverandører basert på deres miljømessige og sosiale prestasjoner, inkludert sikkerhet og bærekraft.

SHEQ-politikk

Riwal Holding Group setter høye standarder for etterlevelse av sitt konserndekkende SHEQ-styringssystem, som er sentralt koordinert og overvåket. Vi streber kontinuerlig etter å gi den beste kundeopplevelsen ved å levere løsninger for å arbeide i høyden sikkert og effektivt. «Sikkerhet først» er kjernen i vår virksomhet, og vi søker stadig etter måter å forbedre våre prestasjoner og bygge en sikkerhetskultur. Vi er også forpliktet til å bruke vår globale ekspertise for å muliggjøre en mer bærekraftig fremtid ved å omfavne bærekraft som en integrert del av vår drift og beslutningstaking.

Medarbeidernes adferdskodeks

Vår adferdskodeks for medarbeidere er basert på internasjonale retningslinjer som Verdenserklæringen om Menneskerettigheter og er en del av ansettelseskontraktene for alle Riwal-medarbeidere. En anti-korrupsjons- og antikorrupsjonspolitikk er nedfelt i kodeksen, samt en varslingspolitikk.

Våre sertifiseringer

Riwal er ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001-sertifisert. Våre sertifiseringer er et uttrykk for at vi arbeider strukturert og systematisk med kvalitets-, miljø- og arbeidsmiljøledelse, og er en del av et bærekraftig samarbeid med våre kunder for å skape den beste kundeopplevelsen.

Kontakt Riwal Norge

Vennligst fortell oss hva du lurer på. Har du et spørsmål til oss? Bare spør.