Sikkerhet fremfor alt

I vår bransje er sikkerheten absolutt avgjørende. – faktisk er dette vårt viktigste produkt. Vi leverer trygg tilgang og vi kommer aldri til å inngå kompromiss når det gjelder sikkerhet, fordi sikkerhet er en av våre kjerneverdier. I praksis betyr dette trygt utstyr, trygge prosesser, kunnskapen og vissheten som kommer fra opplæring og en innebygd sikkerhetskultur.

Trygt utstyr

Trygt utstyr begynner med kvalitetsutstyr og profesjonelt vedlikehold. Hver gang utstyr leveres tilbake til et av våre depot, sjekkes det fra topp til bunn og om nødvendig blir vedlikehold utført. Alt utstyr er også inspisert og godkjent årlig.

Trygge fremgangsmåter

Vi sikrer trygge fremgangsmåter i hvert trinn ved å overholde OHSAS 18001-standarden som er den internasjonale standarden for helse- og sikkerhetsstyring. Med vår OHSAS 18001-sertifisering, kan vi forsikre kundene våre om at vi har et altomfattende system på plass for å redusere risikoene for uhell til et absolutt minimum.

En sikkerhetskultur

Trygt utstyr og trygge fremgangsmåter er én ting, men det er ikke nok uten kunnskap og en sikkerhetskultur. Derfor gir vi opplæring til våre egne medarbeidere, samt tilbyr opplæring til andre for å sikre trygg drift av utstyret vårt. I tilfeller der lokale sikkerhetsforskrifter krever egne sertifikater, sørger vi for at alle medarbeidere og veiledere har fullført den nødvendige opplæringen og er i samsvar med de lokale forskriftene.

Alle møter med våre ansatte i alle våre nesten 60 depot begynner med sikkerhet. Hver uke tar nøkkelpersonell en «sikkerhetsrunde» rundt depotet for å se etter risiko. Alle våre ansatte oppfordres til å komme med forslag til forbedring når de ser noe som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Alle problemer og hendelser registreres på vår «Forbedringstavle» – og tiltak settes i gang. Vårt mål er ingen uhell eller hendelser, og vi jobber hardt for å oppnå det med en proaktiv tilnærming til sikkerhet.

Sertifisert for sikkerhet og kvalitet:

OHSAS 18001-standard for yrkesmessig helse- og sikkerhetsstyring
ISO 9001 for kvalitet
VCA (sikkerhetssertifikat for entrepenører) i Nederland