Tilmeld nyhedsbrevFAQ
Denmark - Danish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish
 • United Kingdom - English

Vores bæredygtige initiativer

Riwal hæver indsatsen når det kommer til bæredygtighed. Vi har vores bæredygtighedsmål med FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG). Virksomheden har sat globale mål ved siden af disse verdensmål som implementeres i alle 16 lande hvor Riwal har aktiviteter.

 
Vi prøver, hvor det er muligt, at arbejde på samme måde på tværs af koncernen. Imidlertid har hvert land sine egne metoder til at bidrage til disse mål.

 

INITIATIVER FRA VORES RIWAL LANDE 

 • I UAE genbruger vi vand i vaskehaller til maskiner.
 • I Danmark har vores største depot en lignende tilgang til vandgenbrug. 
 • Vores brug af GTL-brændstof i Holland og ...
 • Biobrændstof i Sverige bidrager til ønsket om mere bæredygtige byer.

INITIATIVER PÅ TVÆRS AF RIWAL GRUPPEN

 • Energibesparende belysning - Riwal skifter til LED-lys som en del af vores bæredygtighedsplan. 
 • Kollegaer opfordres til at komme med deres egne ideer og foreslå initiativer til løbende forbedringer i en fra-bunden-og-op tilgang til bæredygtighed.
 • Hele koncernen arbejder med håndtering af affald og hensigtsmæssige deponering af kemikalier.
 • Ansatte med funktioner i - og omkring transportafdelingen gennemgår særlige kurser til at køre så klimavenligt som muligt. 
 • Den øgede fokus på digitalisering mindsker papir og print forbruget enormt.  

Ofte er disse ideer en win-win. Som når Riwal Danmark ændrede sæben til en sæbe med en lavere PH-værdi. Dette er bedre for folks hænder og det er også bedre for miljøet.


Dette skift kommer ikke fra arbejdspladsen. I stedet for at lære noget på arbejdspladsen og implementere det derhjemme kommer denne tankegang hjemmefra og påvirker arbejdspladsen. Dette er en stor fordel for Riwal da det betyder, at vores bæredygtighedsmål allerede er tilpasset vores kollegers værdier.