NewsletterSzybka oferta wynajmuFAQZłóż zamówienie na wynajem
Poland - Polish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish

Przetwarzanie danych osobowych

W firmie Riwal bezpieczeństwo stawiamy na pierwszym miejscu. I nie chodzi tylko o bezpieczną pracę na wysokości, ale również o bezpieczeństwo danych naszych klientów. Chcielibyśmy mieć możliwość kontaktowania się z Państwem telefonicznie i emailowo po zakończonym wynajmie, aby móc informować o ciekawych artykułach, wyjątkowych ofertach i nowinkach dotyczących bezpiecznej pracy na wysokości.

Do tego potrzebujemy Państwa zgody. 

Dlatego zachęcamy do jej wyrażenia w poniższym formularzu.

 

Klauzula informacyjna Riwal

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Riwal Poland Sp. z o.o., ul. Zamkowa Wola 31a, 96-200 Rawa Mazowiecka wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łódź-Śródmieście, XX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000309251 o kapitale zakładowym 50.500 PLN
2) Riwal Poland będzie przetwarzał Pani/Pana następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, płeć, firma IP, adres zamieszkania lub adres siedziby, numer NIP, numer zamówienia, w zależności od celu, jaki będzie realizował.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją procesów związanych z obsługą zamówień, a w szczególności: dokonania wyceny usługi oraz wykonania usługi, rozpatrzenia reklamacji, przesyłania powiadomień e-mail o komunikatach w panelu klienta, kontaktu telefonicznego, wystawienia faktury, przechowywania otwartych ofert, badania satysfakcji z oferowanych usług, tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, udzielenia rabatu, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celu  archiwalnym i dowodowym, analitycznym, w celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej, administrowania stroną internetową, zamieszczenia przez Pana/Panią opinii o usługach, oraz za Pani/Pana dodatkową zgodą do celów marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu odwołania zgody, w innych celach również, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów zawartych z Riwal Poland,  przepisów prawa
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) Pani / Pana dane podlegają profilowaniu
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9) podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez firmę Riwal Poland znajdą Państwo na stronie Riwal w zakładce: Polityka Prywatności i Cookies.

 

 

 
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza: