Zastrzeżenie Riwal Poland

Riwal zastrzega sobie prawo do zmiany treści w dowolnym momencie lub do usunięcia jej części bez konieczności powiadamiania użytkownika. 
Użytkownicy serwisu są proszeni o częste czytanie tej informacji, aby zawsze byli na bieżąco z najnowszą wersją.

Ograniczona odpowiedzialność

Riwal stara się uzupełniać i aktualizować zawartość strony tak często, jak to możliwe. Pomimo tej troski i uwagi możliwe, że będzie zawierać niekompletne lub nieprawidłowe treści. Produkty i usługi proponowane na stronie są oferowane bez jakiejkolwiek gwarancji lub roszczenia do poprawności. Produkty te mogą się zmieniać w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia przez Riwal.
Pomimo ciągłej dbałości Riwal o stronę internetową i publikowane na niej informacje, Riwal nie może ponosić odpowiedzialności za kompletność, poprawność i aktualność witryny oraz publikowane na niej treści. 
Informacje na stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie do celów ogólnych i nie można ich traktować jako oferty. Riwal nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z korzystania ze strony internetowej (lub z niemożności korzystania z niej), w tym za straty lub szkody spowodowane przez wirusy lub nieprawidłowe lub niekompletne informacje, chyba że taka strata lub uszkodzenie wynikają z zamierzonego niewłaściwego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Riwal. 
Riwal nie będzie również odpowiedzialny za straty lub szkody wynikające z użycia elektronicznych środków komunikacji, w tym – ale nie wyłącznie – straty lub szkody spowodowane opóźnieniami w komunikacji elektronicznej lub niedostarczeniem komunikacji elektronicznej oraz przechwytywaniem lub manipulowaniem urządzeniami komunikacji elektronicznej przez osoby trzecie lub programy komputerowe wykorzystywane do komunikacji elektronicznej i rozprzestrzeniania się wirusów. Wszystkie ceny na stronie internetowej są poglądowe i mogą w nich wystąpić błędy związane z ich wpisywaniem lub wynikające z samej aplikacji. Właściciel strony wyłącza odpowiedzialność za konsekwencje związane z wystąpieniem takich błędów. Nie będą zawierane umowy w oparciu o takie błędy. 
Informacje pochodzące od stron trzecich są wyrazem ich osobistych poglądów. Riwal nie ponosi odpowiedzialności za te informacje. 
Ta strona internetowa zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych zarządzanych przez strony trzecie, m.in Google, Facebook, LinkedIn, Albacross. Riwal nie ponosi odpowiedzialności za zawartość lub działanie powyższych zewnętrznych stron internetowych. Riwal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość produktów lub usług oferowanych przez te strony i nie  ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści stron internetowych, które prowadzą do lub z Witryny.

Prawo autorskie

Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z materiałami na stronie internetowej pozostają własnością firmy Riwal. 
Kopiowanie, rozpowszechnianie i jakiekolwiek inne wykorzystanie tych materiałów jest zabronione bez pisemnej zgody Riwal (tak jak prawo do cytowania), z zastrzeżeniem i tylko w zakresie, w jakim zostało to określone przez obowiązujące przepisy, o ile nie wskazano inaczej dla konkretnych materiałów. 
O ile nie wskazano inaczej, wszelkie prawa do strony internetowej i informacji na stronie internetowej, w tym – ale nie wyłącznie – prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, należą do Riwal. Prawa te odnoszą się do wszystkich praw do marki, wizualizacji, znaków tekstowych i logo Riwal przedstawionych na tej stronie. 
„Riwal” jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Riwal. 
Użytkownicy mogą czytać i kopiować informacje na stronie internetowej do osobistego, niekomercyjnego użytku, na przykład drukując lub zapisując informacje. 
Jakiekolwiek inne wykorzystanie strony internetowej lub informacji na stronie internetowej, takie jak zapisywanie lub powielanie (części) witryny internetowej Riwal na zewnętrznej stronie internetowej lub tworzenie linków, odsyłaczy lub łączy bezpośrednich między witryną a jakąkolwiek inną witryną, jest zabronione bez pisemnej zgody Riwal.

Pozostałe

Ta klauzula może być od czasu do czasu uaktualniana.