Jak działają szelki bezpieczeństwa?

Szelki bezpieczeństwa są jedynym dopuszczalnym urządzeniem utrzymującym ciało użytkownika stosowanym w indywidualnym sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości. Są nazywane potocznie także szelkami BHP i muszą być zgodne z EN 361. Są wykonane z taśm włókienniczych zszytych w odpowiedni sposób i połączonych klamrami spinającymi i regulacyjnymi.

Jak bezpiecznie stosować szelki bezpieczeństwa?

Zasady bezpieczeństwa podczas pracy na wysokości, a tym samym zasady stosowania szelek bezpieczeństwa, nazywanych potocznie szelkami do pracy na wysokości, reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku. Według tego rozporządzenia szelki należy stosować podczas tzw. prac na wysokości, którą nazywa się pracę wykonywaną na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. 

Szelek bezpieczeństwa należy używać zgodnie z instrukcją dołączoną do każdego kompletu. Nieodzowne są także regularne przeglądy tego sprzętu, jego prawidłowa konserwacja i przechowywanie. Szelki bezpieczeństwa w zestawie z kaskiem, okularami i butami BHP są nieodzownym wyposażeniem każdego operatora.

Co ile należy robić przegląd okresowy szelek bezpieczeństwa?

Każdy komplet indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, w tym także szelki bhp musi mieć założoną kartę użytkowania, w której są zapisywane informacje takie jak m.in.: nr seryjny sprzętu, nazwa użytkownika, data produkcji, data wprowadzenia do użytkowania, itd. W takiej karcie muszą znajdować się także wpisy dotyczące przeglądów okresowych czy informacje o wycofaniu sprzętu z użytkowania. Bez wypełnionej karty użytkowania nie powinno się używać sprzętu. Wszystkie te niezbędne dane może wpisać tylko uprawniona do tego osoba.

Szelki bezpieczeństwa wprowadzone do użytkowania muszą być poddawane przeglądowi okresowemu, co najmniej raz na 12 miesięcy. Przeglądy szelek powinny być wykonywane przez osoby posiadające doświadczenie i wiedzę potrzebną do prawidłowej oceny stanu i prawidłowego działania tego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Ważna jest kontrola sprzętu do pracy na wysokości, a przed każdym użyciem szelek, niezależnie od stanu ich przeglądu dokonać oględzin sprzętu, czy nie ma przetarć ani innych mechanicznych uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu pracy na wysokości.

Te i inne szczegółowe informacje uzyskają Państwo podczas szkoleń z przeglądu szelek 1H w Riwal.
W Riwal prowadzimy także inne kursy IPAF pozwalające na zdobycie uprawnień do obsługi podestów ruchomych na terenie Europy.
Więcej informacji o innych szkoleniach w RIWAL i ich terminach znajdziesz tutaj.

Formularz szkolenia

Zapytaj o szkolenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych(wymagane)
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i handlowych. Podaję dane osobowe świadomie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem się z treścią Poliltyki Prywatności i Cookies, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawie ich poprawienia
Zgoda na newsletter i otrzymywanie informacji handlowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Riwal Poland Sp z o.o.