Hyresvillkor
Sweden - Swedish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish

Utbilda dig för Heta arbeten

Enligt försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter måste alla som utför heta arbeten på tillfällig arbetsplats samt brandskyddsansvariga, tillståndsgivare och brandvakter ha giltigt certifikat för Heta Arbeten.

Heta arbeten har tyvärr orsakat många bränder genom åren. Som en följd av detta har försäkringsbolagen skärpt sina villkor och därmed har antalet bränder orsakade av heta arbeten kraftigt minskat. Enligt lagen krävs kompetens och utbildning för arbetsmoment som uppfattas som brandfarliga.

Ladda ner en kursbeskrivning här

 

Vad är heta arbeten?

Med heta arbeten avses svetsning, skärning, lödning, slipning samt arbete med varmluftspistol och liknande som ökar risken för gnistbildning och brand. Helt enkelt arbetsuppgifter med verktyg som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand.

I vår utbildning för heta arbeten får du lära sig att vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga heta arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Utbildningen följer Brandskyddsföreningens kursplan.

 

Heta arbeten kräver en bra utbildning

Under utbildningen får du grundläggande teoretiska kunskaper i brandkunskap, brandfarliga heta arbeten och förebyggande brandskydd. Dessutom utbildas du i försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter, släckutrustning, organisation på tillfälliga arbetsplatser, brandfarlig vara och explosionsfarlig miljö samt tätskiktsarbete. Naturligtvis innehåller vår utbildning för heta arbeten även praktiska övningar där du får testa dina teoretiska kunskaper under verklighetstrogna former.

Efter utbildningen får deltagarna göra ett teoretiskt prov via dator eller smartphone och därefter erhåller de Svenska Brandskyddsföreningens certifikat för heta arbeten. Certifikatet är giltigt i 5 år. Därefter ska utbildningen repeteras om du vill fortsätta att jobba med heta arbeten.

Utbildningen tar en hel arbetsdag i anspråk. Kursmaterial, fika och lunch ingår i kursavgiften.

 

Boka utbildning för heta arbeten

Kurserna hålls på våra depåer i Malmö, Stockholm, Norrköping, Borlänge och Gävle. För att få delta i utbildningen för heta arbeten ska du ha fyllt 18 år och ha god förståelse i svenska språket. I övrigt krävs inga förkunskaper.

Om du vill ha en företagsanpassad utbildning i heta arbeten är du välkommen att höra av dig till oss. Vi ser till att utbilda dig och din personal så att ni får de allra bästa förutsättningarna för att kunna utföra heta arbeten enligt konstens alla regler.

Alla våra utbildningar kan även hållas på engelska.

Arrangör: Heta Arbeten - Brandskyddsföreningen

 

 

Våra andra utbildningar: