Hyresvillkor
Sweden - Swedish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish
The Riwal Way

The Riwal Way

Vår målsättning är att erbjuda marknadens bästa kundupplevelse men vi vet att det krävs mer än goda föresatser för att hålla det löftet. Det är därför vi har infört The Riwal Way. Idén bakom The Riwal Way är att skapa standardiserade, upprepbara system för alla aspekter av vår verksamhet. Detta för att garantera produkter och tjänster av samma kvalitet för varje enskild kund, varje gång vi anlitas, överallt i världen där vi är verksamma.

 

För att skapa The Riwal Way frågade vi våra kunder – från många olika länder, verksamma i många olika branscher – vad de uppskattade mest hos oss och vad som var viktigast för dem när de gjorde affärer med oss. Vi lyckades destillera deras feedback till sex "värdegivare" som baserade sig på säkerhet – högsta prioritet för alla – till korrekta fakturor. Med den informationen byggde vi upp en arbetsmodell som är helt inriktad mot att erbjuda våra kunder dessa värdegivare.

 

Fördelar

Fördelarna – vår idé om den bästa kundupplevelsen – visar sig i våra kunders höjda produktivitet och deras förmåga att hålla sig inom sina tids- och kostnadsramar. De utsträcker sig också till förtroendet som våra kunder har, att de kan lita på vår utrustning och kalla på oss för support. I vårt back office vet kunden att han eller hon kan avsluta sina transaktioner med fullständig tydlighet och utan problem i efterhand.

 

Det är det The Riwal Way handlar om. Men hur fungerar det? Vad vi gjorde var att noggrant analysera alla våra "kärnprocesser" genom det vi kallar uthyrningscykeln och standardisera dem genom att utgå från bästa praxis. Sedan tog vi fram en läroplan för att lära ut The Riwal Way till alla våra medarbetare och höll intensiva träningspass vid alla våra filialer för att bädda in principerna för the Riwal Way i vår verksamhet. Resultatet är en ännu bättre kundupplevelse, med snabbare responstid, antalet störningar reducerat till ett absolut minimum, förbättrad effektivitet och högre produktivitet för våra kunder.

 

Förbättras fortfarande

Men vi är inte nöjda än, det kommer vi aldrig att bli. Oavbruten förbättring är essentiell för The Riwal Way, delvis för att vi vet att hur bra vi än gör det kan vi alltid betyda ännu mer för våra kunder, och delvis för att vi också vet att konkurrensen inte håller sig stilla. Därför fortsätter vi vårt nära samarbete med kunden för att upptäcka vad vi kan förbättra och vad kunden vidare kan behöva. Detta för att erbjuda marknadens bästa kundupplevelse, som kommer att vara ännu bättre imorgon.