Skräddarsydda lösningar för Lager & Logistik

När vi säger att vi kan erbjuda skräddarsydda lösningar för i princip alla arbeten, menar vi allvar. Ett exempel på detta är inom lager & logistik när en kund bad oss att leverera arbetsliftar åt en stålkonstruktör, som byggde ett extra golv på 15 meters höjd i ett fryshus. Platsens extrema förhållanden, med temperaturer ned till -25°C, var för krävande för vanlig standardutrustning. Liftarna var för övrigt tvungna att vara tillräckligt smala för att passa mellan lokalens lagerställningar.

Våra konkurrenter kunde bara erbjuda standardlösningar. Team Riwal på vårt huvudkontor i Nederländerna, rådgjorde med kunden för att med mycket kort varsel åstadkomma en skräddarsydd lösning. De hämtade två stycken saxliftar, Holland Lift N195 EL12, från vår danska maskinpark. Liftarna fördes till Nederländerna där vi snabbt gjorde följande avgörande ändringar så att de kunde fungera kontinuerligt i en sådan svårarbetad miljö:

  • Frostkänsliga elkablar byttes ut mot kylbeständiga polyuretankablar
  • Batterierna försågs med kontinuerlig laddning för att hindra syralösningen från att frysa, med hjälp av en 25 meter förlängningssladd och en styrräls
  • Standardslangar byttes ut mot kylbeständiga slangar
  • Hydrauloljan byttes ut mot specialolja med låg viskositet för att bibehålla rätt tryck i pumparna
  • Track Units installerades för att övervaka batteriernas laddningstid och tillstånd

Skräddarsydda lösningar

Med höjdlösningarna som våra konkurrenter erbjöd kunde jobbet endast utföras i skift – en timmes drift och en timme för att låta utrustningen hämta sig från den extrema kylan. Med Riwals skräddarsydda lösning, kunde kunden arbeta kontinuerligt utan avbrott. På så sätt kunde vår kund slutföra sitt projekt inom sin tidsram, på ett produktivt, kostnadseffektivt och säkert sätt!

Hör av dig till oss om du också behöver en skräddarsydd lösning för arbete på hög höjd!