Liftar för Industri

Arbeta i slitsamma miljöer

När du arbetar inom industri, kan det förekomma att din arbetsutrustning utsätts för slitage i samband med frätande ämnen. Med vår erfarenhet har vi lärt oss att vidta förebyggande åtgärder för att hålla kundens utrustning i funktionsdugligt skick och minimera risken för olyckor.

Vi har t.ex. erfarenhet med att arbeta med en kund som återvinner finmetaller ur askresterna efter bränt hushållsavfall vid återvinningscentraler över hela Europa. Firman behöver lyftutrustning för arbete på höjder från åtta till sexton meter. Kundens tidigare liftleverantörer försåg kunden med standardutrustning utan några förebyggande åtgärder. Detta ledde till att deras maskiner fick rost- och frätningsskador. Leverantörerna debiterade avsevärda kostnader för denna skada till kunden, vilket ledde till oändliga diskussioner om ansvarighet.

Förebyggande åtgärder inom industri

Det går inte helt att stoppa ovannämnda skador i en liknande omgivning. Men om förebyggande åtgärder vidtas från första början, kan skadan både bromsas och lindras. Vi behandlade alla metalldelar och många andra komponenter med Tectyl ML Wax och Tectyl Clear på hydrauliska ventilblock, hydraulkomponenter, kopplingar och slangadaptrar. Vi använder också Interflon OG Grease på löpbandets stålversion. Alla stiftbussningar, rörliga delar och öppna komponenter behandlar vi med Interflon EP+lube, varefter vi förseglade dem med Interflon OG Grease.

Vidare använder vi Tectyl Clear på arbetskorgen och användarens styrskåp och monterade ett skydd på bommarna för att hålla manöverpanelen ren. Slutligen använder vi Interflon EP + Lube på elkomponenter, kablar och reläer.

Lägre kostnader & mindre skador

Resultaten av vårt arbetssätt har visat sig generera i mindre skador och därav även mindre kostnader. Kunden kan utföra sin verksamhet med knappt några avbrott till följd av maskinhaveri eller akuta underhållskrav. Vi har kunnat förebygga frätningsskador av stift och kopplingar så att elektriska problem reducerats till ett minimum. Reparationskostnader till följd av trasig utrustning har även sjunkit avsevärt. Istället för det fientliga förhållandet som kunden hade med sin förra leverantör ser man på oss som en partner som hjälper till med kostnadsbesparing och förbättrad produktivitet.