Event: Eurovision song contest

Eurovisions Song Contest är en av de mest välkända event och musiktillställningarna inom europeisk popkultur. Varje år anordnas festivalen i landet som vann året innan. Evenemanget kombinerar element av en festlig tävling med en polerad produktion som måste uppfylla underhållningsbranschens krav på en föreställning som är känd för sin spektakulära belysning och ljudkvalitet. Att organisera festivalen är krävande nog i en vanlig konsertsal. Men år 2014 var utmaningen ännu större eftersom den hölls i Köpenhamn, där det inte fanns någon lämpad sal tillgänglig. 

Utmaning

Organisatörerna stod inför den stora utmaningen att bygga om en enorm industrihall vid ett skeppsvarv, till ett underhållningspalats. Vår kund i Köpenhamn behövde utrustning med mycket kort varsel. Bland annat behövde dom 4 extra stora bomliftar, som kunde vara igång eller tillgängliga nästan nonstop, sju dagar i veckan. Och eftersom platsen krävde stränga begränsningar på utsläpp, var vanliga dieselmaskiner av den erfordrade storleken inte tillåtna.

Lösning

För att lösa situationen försåg vi kunden med cirka 25 maskiner, bland annat de stora ultrabommarna också stora saxliftar och mindre bomliftar. För att uppfylla de stränga utsläppskraven försåg vi vissa maskiner med partikelfilter och kopplade andra till ett ventilationssystem med lufttrummor. Vi samarbetade kontinuerligt med vår logistikavdelning för att garantera att rätt utrustning fanns tillgänglig när den behövdes samarbetade vår logistikavdelning intensivt med kunden. Allt som allt fanns vår utrustning på plats i Köpenhamn från tre månader före festivalen i maj 2014, till två månader efteråt.

Eurovision Song Contest 2014 blev en stor succé. Den gamla industrihallen förvandlades till en teater av världsklass, helt inom tidsschemat. Medan Riwal levererade utrustningen, kunde personal på plats arbeta utan avbrott och fokusera på sitt.