Hyresvillkor
Sweden - Swedish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish

VÅRA HÅLLBARA INITIATIV

Riwal höjer insatserna när det gäller hållbarhet. Företaget har anpassat sina målsättningar för hållbarhet till Förenta Nationernas mål för hållbar utveckling (SDG, Sustainable Development Goal). Företaget har satt upp globala mål vid sidan av dessa SDG, vilka implementeras i alla 16 länder där Riwal har verksamhet.

 

När det är möjligt försöker vi arbeta på samma sätt i hela koncernen. Varje land har dock sina egna metoder för att bidra till dessa målsättningar.

 

INITIATIV FRÅN RIWAL GROUP 

 • I Förenade Arabemiraten återanvänder vi vattnet från tvättbåsen för maskinerna.
 • I Danmark har vår största depå en liknande strategi för återvinning av vatten.
 • Likaså bidrar vår användning av GTL-bränsle i Nederländerna och dieselbränsle EcoPar i Sverige till mindre miljöpåverkan. Se dokumentet nedan för att ta reda på vad Riwal Sverige gör ytterligare för miljön. 

INITIATIV FRÅN RIWAL SVERIGE 

 

 

Titta närmre på dokumentet "Ett grönare Riwal" här