FAQHyresvillkor
Sweden - Swedish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish
 • United Kingdom - English

VÅRA HÅLLBARA INITIATIV

Riwal höjer insatserna när det gäller hållbarhet. Företaget har anpassat sina målsättningar för hållbarhet till Förenta Nationernas mål för hållbar utveckling (SDG, Sustainable Development Goal). Företaget har satt upp globala mål vid sidan av dessa SDG, vilka implementeras i alla 16 länder där Riwal har verksamhet.

 

När det är möjligt försöker vi arbeta på samma sätt i hela koncernen. Varje land har dock sina egna metoder för att bidra till dessa målsättningar.

 

INITIATIV FRÅN VÅRA LÄNDER

 • I Förenade Arabemiraten återanvänder vi vattnet från tvättbåsen för maskinerna.
 • I Danmark har vår största depå en liknande strategi för återvinning av vatten.
 • Likaså bidrar vår användning av GTL-bränsle i Nederländerna och biobränsle i Sverige till önskan om bättre miljö i våra städer.

INITIATIV ÖVER HELA RIWALKONCERNEN

 • Energibesparande belysning – vi byter till LED-lampor som en del av Riwals hållbarhetsplan.
 • Många av våra kontor, depåer och verkstäder har redan gjort bytet.
 • Kolleger uppmuntras att komma med sina egna idéer och föreslå initiativ för kontinuerliga förbättringar, i en botten-upp-strategi för hållbarhet. 

 

Dessa idéer är ofta en win-win, som till exempel när Riwal i Norden bytte tvål till en med lägre PH-nivå. Detta är bättre både för människors händer och för miljön.

Detta skifte kommer inte från arbetsplatsen. Istället för att lära sig något på jobbet och sedan implementera det hemma har detta tankesätt kommit hemifrån och influerat arbetsplatsen. Detta är en stor fördel för Riwal, eftersom det innebär att våra hållbarhetsmål redan är i linje med våra kollegors värderingar.