Hyresvillkor
Sweden - Swedish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish

Sekretess- och cookie-policy

 

Denna sekretess- och cookie-policy tillämpas på kunder, tidigare kunder, presumtiva kunder, leverantörer och besökare på alla webbplatser och mobila webbplatser som drivs av Riwal Holding bv (www.riwal.com, Riwal Access4U och Riwal hyres-app). Ägaren av denna webbplats är Riwal, som har sitt registrerade säte i Dordrecht på Wilgenbos 2, 3316 JX Dordrecht, och kan kontaktas via telefon på nummer +31 (0) 88 618 18 00 eller via e-post på info@riwal.com. Riwal betraktas som processor för hanteringen av dina personuppgifter, i enlighet med artikel 4, paragraf 7 i den allmänna dataskyddförordningen EU 2016/679 (“GDPR”).

Vi hanterar din sekretess med försiktighet, i enlighet med de regler och principer som framstår av GDPR. När vi begär dina personuppgifter via en webbplats, app eller annan digital kanal som tillhör Riwal, förklarar vi först varför vi behöver dessa data och den juridiska grunden för detta. Vi kommer sedan, om nödvändigt, begära ditt otvetydiga och frivilliga samtycke till att samla in, använda, lagra och möjligen vidarebefordra dina personuppgifter, enligt vad som beskrivs i denna policy.

 

I princip begär vi dina personuppgifter för att kunna genomföra säljavtal eller hyresavtal. Vi begär enbart ditt frivilliga och otvetydiga samtycke till att använda dina uppgifter om dina personuppgifter inte används i samband med genomförandet av ett avtal, inkluderat associerade tjänster och marknadsföring.

Vi använder dina personuppgifter för följande syften:

 1. en begäran om ett erbjudande relaterat till ett köpeavtal, hyra eller utbildning, eller ett avtal gällande reservdelar eller underhåll av luftarbetsplattformar, teleskoplastare eller gaffeltruckar. Erbjudandet kan begäras via vår webbplats, per telefon eller via e-post (föravtalsfas);
 2. genomförandet av avtalen som refereras till under punkt 1 (kontraktsfas);
 3. beräkning och registrering av finansiella data som ett resultat av avtalet som genomgåtts med dig under punkt 1;
 4. för marknadsföringssyften. Detta inkluderar att informera dig om nya produkter, tjänster och säljkampanjer från Riwal efter att du registrerat dig för vårt nyhetsbrev online. När du registrerar dig uppger du med ditt otvetydiga och frivilliga samtycke oss rätten att använda din e-postadress för att skicka ett nyhetsbrev till dig om produkter, tjänster och säljkampanjer hos Riwal;
 5. för att informera dig om våra nya produkter och associerade tjänster, med hänsyn till dina preferenser baserade köpta eller förvärvade produkter och/eller tjänster, dina intressen baserade på din användning av våra webbplatser och mobila webbplatser, vilket vi registrerar med ditt samtycke, inkluderat använda appar. Vi kan även göra detta via kampanjer på sociala medier (Facebook och LinkedIn);
 6. fullgörandet av våra lagstadgade skyldigheter och lagstadgade skatteförpliktelser;
 7. för utveckling och förbättring av produkter och tjänster för interna analyser och webbplatsanalyser.

 

Vems personuppgifter hanterar vi
Vi hanterar (samlar in, använder, lagrar och delar) personuppgifter från kunder, tidigare kunder, presumtiva kunder, leverantörer och besökare på våra webbplatser och i våra applikationer.

Vem får dina personuppgifter?
Vi tillhandahåller dina personuppgifter enbart till andra företag om detta är absolut nödvändigt, och dessa företag är involverade i avtalet mellan dig och Riwal. Vi har ingått avtal med alla dessa företag, som föreskriver vilka åtgärder som genomförs under vår auktoritet och i enlighet med våra instruktioner. Dessa företag får inte hantera eller använda data för sina egna eller andras syften.

Säga upp prenumeration
Om du inte längre önskar bli informerad om våra nya produkter och associerade tjänster och kampanjer, kan du avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev när du vill. Du gör det genom att klicka på länken för att säga upp prenumerationen i vårt nyhetsbrev, eller genom att skicka ett e-postmeddelande till: info@riwal.com där du uppger "sluta prenumerera på nyhetsbrev ". Du kan dessutom justera cookie-inställningar själv närsomhelst; se mer om detta under "Användning av cookies".

Retentionsperiod för dina personuppgifter
Dina personuppgifter sparas inte längre än nödvändigt för syften som nämnts ovan, eller i enlighet med en lagstiftad period.

Säkerhet
Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att förhindra otillåten åtkomst till dem. Dessa åtgärder utvärderas regelbundet, justeras och uppdateras om så krävs.

Vår webbplats är säkrad så att personuppgifter du lämnar på vår webbplats skickas till vår organisation via en säker anslutning.

Användning av cookies
Vi använder cookies när vi erbjuder våra produkter och tjänster på webbplatser och i appar. Cookies är små informationsfiler som en webbplats placerar på din enhet (till exempel din dator). Webbplatsen instruerar webbläsaren att du brukar besöka webbplatser (som till exempel Internet Explorer) för att spara dessa cookies på din enhet. Riwals webbplatser använder fyra typer av cookies:

1. Funktions-cookies
Funktionella cookies behövs för att vår webbplats ska fungera. Vi använder funktions-cookies för att underlätta navigationen på våra webbplatser och för att spara vissa användarinställningar eller preferenser för att optimera din användning av webbplatserna.

2. Analytiska cookies
Riwal använder dessutom analytiska cookies för att mäta hur många besökare som besöker webbplatserna och vilken information som mest frekvent visas (såsom användning av Google Analytics). Den insamlade statistiska informationen används för att optimera webbplatsinnehåll eller e-postutskick online för användare.

3. Annons-cookies
Vissa annonser på tredjepartswebbplatser spårar vilka besökare som tittat på annonserna och vilka sidor besökaren tittat på. Detta låter Riwal personanpassa ditt nästa besök och visa relevanta annonser för dig. Dessa tredjeparter (inkluderat Facebook via https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences), ger dig möjligheten att hantera dina sekretess- och annonsanställningar och justera dem så att de passar dig.

4. Social Media-cookies
Riwal ger dig möjligheten att dela informationen på webbplatserna och apparna via sociala medier. Du kan använda de sociala media-knapparna för detta. Om du klickar på en av dessa knappar vidarebefordras du till webbplatsen för relevant socialt mediaföretag. När du klickar vidare placerar dessa företag cookies. Företagen erbjuder dig även alternativet att hantera dina sekretess- och annonsinställningar och att justera dem om så önskas.

Översikt över placerade cookies:

Namn på cookie

Beskrivning

Retentionsperiod

.ASPXAUTH

Cookien ASPXAUTH används för att avgöra huruvida användaren är auktoriserad. Cookien innehåller ingen personligt identifierbar information. Cookies används för att garantera funktionaliteten på webbplatsen och försvinner 30 minuter efter att webbläsaren stängts ner.

När session upphör

 

ASP.NET_SessionId

Cookie som innehåller data för sessionen för användaren och som endast används av servern för att garantera kontinuitet. Cookien innehåller ingen personligt identifierbar information. Cookies används för att garantera webbplatsen funktionalitet och försvinner 30 minuter efter att webbläsaren stängts ner.

När session upphör

 

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

Detta slumpvis valda nummer hjälper oss att skicka personanpassat innehåll till dig. Cookien hjälper oss dessutom att generera rapporten om hur användare använder vår webbplats i innehållshanteringssystemet.

1 år

SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE

Detta slumpvis valda nummer hjälper oss att skicka personanpassat innehåll till dig. Dessutom hjälper den oss att generera rapporter om hur besökare använder vår webbplats i vårt innehållshanteringssystem.

 

När session upphör

 

_RequestVerificationToken

Cookie som har utvecklats för att skydda vår webbplats mot skadliga attacker. Cookien innehåller ingen personligt identifierbar information. Cookien används för att garantera funktionaliteten på webbplatsen och försvinner 30 minuter efter att webbläsaren stängts ner.

 

När session upphör

 

{sitename}#lang

Cookie för att spara föredraget språk.

 

 

Hur hanterar jag och inaktiverar cookies?

När du besöker en webbplats eller app som tillhör Riwal, kan du ställa in cookies själv (med undantag för nödvändiga cookies för vilka samtycke ej krävs). De flesta webbläsare är inställda så att cookies automatiskt accepteras. Du kan ändra dessa inställningar så att de blockerar cookies eller varnar du när cookies skickas till din dator. Se därför instruktionerna för din webbläsare för att lära dig mer om hur du justerar eller ändrar dina webbläsarinställningar.

Om du använder olika enheter för att besöka Riwals webbplatser eller appar, måste du se till att varje webbläsare på respektive enhet är anpassad till dina cookie-inställningar. Om du inaktiverar cookies som Riwal använder, eller ställer in cookies själv, kan detta påverka din upplevelse på webbplatser och appar tillhörande Riwal.

Friskrivning
Riwals webbplatser och appar innehåller länkar till andra webbplatser och eventuella annonsörer, inkluderat Google, Facebook och LinkedIn.

Vi har engagerat en tredje part, Emark, att hantera e-postutskicken av våra nyhetsbrev. Vi skickar enbart nyhetsbreven om du har registrerat dig för detta och du kan säga upp prenumerationen när du vill.

Riwal ansvarar inte för sekretessärenden som kan uppstå gällande detta. Vi är heller inte ansvariga för innehåll, säkerhet eller egendom för webbplatserna hos dessa tredjeparter. Vi råder dig därför att läsa sekretesspolicyerna hos dessa företag regelbundet. När det är möjligt kan du justera dina sekretessinställningar så att de passar dig.

 

Personuppgiftsskydd
Riwal ansvarar för säker lagring och överföring av data från din dator till våra servrar. Dessa servrar är belägna i Nederländerna och, i alla händelser erbjuder alla europeiska länder en adekvat och lämplig skyddsnivå i enlighet med lagstiftningen. Riwal har även vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och alla former av olaglig hantering. Om Riwal samarbetar med företag belägna utanför Europa, kommer vi endast överföra personuppgifter om det finns en motsvarande skyddsnivå eller enbart efter ditt uttryckliga samtycke.

Barn
Produkter och associerade tjänster som Riwal erbjuder är ej avsedda för barn. Om du är yngre än 18 år (minderårig) kan du inte använda våra tjänster.

 

Dina rättigheter
Du kan begära tillgång till eller begära ändringar eller radering av dina personuppgifter närsomhelst. Du kan säga upp prenumerationen på marknadsföringskampanjer närsomhelst, inkluderat vårt nyhetsbrev, via info@riwal.com. Dessutom kan du justera dina cookie-inställningar för Riwals webbplatser.

Det är ditt ansvar att tillse att all information du uppger till Riwal är korrekt och aktuell.

Slutligen har du rätt att lämna in en invändning till den holländska dataskyddsmyndigheten, (Autoriteit Persoonsgegevens) om du inte samtycker till det sätt Riwal hanterar dina personuppgifter.

Om du har ytterligare frågor gällande denna sekretess- och cookie-policy, eller hur den tillämpas på denna webbplats, tveka du inte att kontakta oss via:

 

Wilgenbos 2

3311 JX Dordrecht

The Netherlands

privacy@riwal.com

Ändringar i denna sekretess- och cookie-policy
Ändringar i Riwals sekretess- och cookie-policy meddelas via webbplatserna. Riwal råder dig därför att regelbundet läsa sekretess- och cookie-policyn på våra webbplatser så att du alltid är uppdaterad gällande ändringar.

Denna sekretess- och cookie-policy omfattas av nederländsk lagstiftning. Denna policy ändrades senast i maj 2018.