NewsletterSzybka oferta wynajmuFAQZłóż zamówienie na wynajem
Poland - Polish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish

Szkolenie na żurawie stacjonarne

Kurs na żurawie stacjonarne jest przeprowadzany w lokalizacji klienta. Zdanie egzaminu po zakończonym kursie daje uprawnienia operatora żurawia wybranego typu.

Szkolenie podzielone na część teoretyczną i praktyczną przygotowuje do egzaminu UDT.

Aby przystąpić do kursu UDT na żurawie stacjonarne, należy spełnić następujące warunki: 
 • mieć ukończone 18 lat
 • posiadać stan zdrowia umożliwiający wykonywanie danej pracy, potwierdzone medycznie
 • złożyć wypełniony wniosek o sprawdzenie kwalifikacji we właściwej jednostce UDT oraz opłacić egzamin

 


Szkolenie na żurawie stacjonarne


Starting in the 1950s up to 2002, astronauts were sponsored and trained exclusively by governments, either by the military or by civilian space agencies