Uprawnienia UDT

Podesty ruchome

Czas trwania 1 Day
Cetyfikat Zgodne z lokalnymi wytycznymi
Lokalizacje Wszystkie oddziały Riwal
Zarezerwuj Dowiedz się więcej

Riwal przeprowadza szkolenia dla operatorów, zakończone egzaminem przed komisją UDT i wydaniem uprawnień do kierowania odpowiednią grupą podestów ruchomych.
Biorąc udział w szkoleniu na podesty ruchome przejezdne (zwyżki) możesz teraz w trakcie jednego szkolenia uzyskać uprawnienia do obsługi podnośników z dawnej kat. 1P.

Uprawnienia UDT – Podesty ruchome

podnośniki nożycowe – znane potocznie jako nożycówki, teleskopowe, przegubowe – znane jako podnośniki koszowe podesty masztowe.

podnośniki montowane na przyczepkach, tzw. podesty pająki.

podnośniki montowane na samochodach.

Oferujemy dodatkowo szkolenie online – testy wypełniane samodzielnie przygotowujące do teoretycznej części egzaminu UDT.

Aby wziąć udział w szkoleniu z egzaminem musisz dostarczyć: kopię badań lekarskich do pracy na wysokości powyżej 3 m oraz prawidłowo wypełniony wniosek ze zgłoszeniem na szkolenie. Szkolenie kończy się egzaminem przed Urzędem Dorozu Technicznego.
Kurs na podesty ruchome przejezdne odbywa się we wszystkich oddziałach Riwal Poland lub u Klienta. Terminy szkoleń ustalane są w zależności od zapotrzebowania osób zgłaszających – Zapisz się na kurs na podnośnik!

Jaki zakres merytoryczny obejmuje kurs na podesty ruchome?

Znajomość przepisów

Zapoznanie się z obowiązującymi przepisami BHP oraz wymaganiami UDT

Wiedza teoretyczna

Zajęcia teoretyczne z zakresu bezpiecznej obsługi maszyn

Wiedza praktyczna

Zajęcia praktyczne z maszynami prowadzone na placu manewrowym

Sprawdzenie wiedzy

Wewnętrzny test sprawdzający nabytą wiedzę i umiejętności

Zarezerwuj Sprawdź dostępność
Czas trwania 1 Day
Cetyfikat Zgodne z lokalnymi wytycznymi
Lokalizacje Wszystkie oddziały Riwal