Uprawnienia UDT

Kurs ładowarki teleskopowe

Czas trwania 1 Day
Cetyfikat Zgodne z lokalnymi wytycznymi
Lokalizacje Wszystkie oddziały Riwal
Zarezerwuj Dowiedz się więcej

Dlaczego warto wybrać nasz kurs?

Nasze szkolenia są zgodne z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego, co oznacza, że uzyskasz pełne uprawnienia do obsługi ładowarek teleskopowych. To kluczowy krok w zapewnieniu nie tylko własnego bezpieczeństwa, ale również bezpieczeństwa innych osób na placu budowy.

Nasi instruktorzy to doświadczeni profesjonaliści, posiadający bogatą wiedzę teoretyczną i praktyczną. Dzięki ich wsparciu zdobędziesz nie tylko niezbędne umiejętności, ale także praktyczne wskazówki dotyczące efektywnej obsługi ładowarek teleskopowych w różnych warunkach.

Nasze centra szkoleniowe znajdują się w 8 lokalizacjach na terenie Polski. Flota wyposażona jest nowoczesne ładowarki teleskopowe, co umożliwia realistyczne symulacje sytuacji występujących na placu budowy. Komfortowe warunki szkoleniowe sprzyjają skutecznej nauce.

Zajmujemy się szkoleniami operatorów maszyn budowlanych, przeprowadzając kursy dla operatorów ładowarek teleskopowych. Odpowiednie uprawnienia operatora uprawniają do obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem tzw. ładowarek teleskopowych (dawniej kat. 1WJO).

Aby przystąpić do szkolenia należy dostarczyć kopię badań lekarskich do pracy na wózkach jezdniowych lub UTB oraz prawidłowo wypełniony wniosek ze zgłoszeniem na szkolenie. Szkolenia odbywają się we wszystkich oddziałach RIWAL Poland lub we wskazanym miejscu przez Klienta.
Przeprowadzamy także szkolenia w terminach ustalanych indywidualnie z klientami.

Jaki zakres merytoryczny obejmuje kurs na ładowarki teleskopowe?

Znajomość przepisów

Zapoznanie się z obowiązującymi przepisami BHP oraz wymaganiami UDT

Wiedza teoretyczna

Zajęcia teoretyczne z zakresu bezpiecznej obsługi maszyn

Wiedza praktyczna

Zajęcia praktyczne z maszynami prowadzone na placu manewrowym

Sprawdzenie wiedzy

Wewnętrzny test sprawdzający nabytą wiedzę i umiejętności

Zarezerwuj Sprawdź dostępność
Czas trwania 1 Day
Cetyfikat Zgodne z lokalnymi wytycznymi
Lokalizacje Wszystkie oddziały Riwal