NewsletterSzybka oferta wynajmuFAQZłóż zamówienie na wynajem
Poland - Polish
 • Belgium - Dutch
 • Croatia - Croatian
 • Denmark - Danish
 • France - French
 • Germany - German
 • Kazakhstan - English
 • Kazakhstan - Russian
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - Spanish
 • Sweden - Swedish

Kurs na żurawie samojezdne, przewoźne oraz stacjonarneW RIWAL oferujemy kursy na żurawie w kategorii samojedne, przewoźne  oraz stacjonarnych

 

Żurawie są to maszyny o zasięgu ograniczonym i ruchu przerywanym, przeznaczone do podnoszenia i przemieszczania ładunków w przestrzeni za pomocą haka lub innego urządzenia chwytającego.Żurawie mogą różnić się konstrukcją, udźwigiem lub wielkością. Mają zastosowanie na placach budów, w sektorze usługowym, w branży logistycznej oraz przemyśle.

Żurawie dzielimy na 3 typy: 

 • Żurawie wieżowe
 • Żurawie przewoźne – tzw HDS-y montowane na samochodach
 • Żurawie stacjonarne
 1. Miejsce i czas szkolenia

  Kurs na żurawie stacjonarne szkolenia przeprowadzane są u klienta. Natomiast szkolenie na żurawie przewoźne prowadzone jest n każdym z oddziałów po zebraniu odpowiedniej liczby kursantów. 

  Termin szkoleń na żurawie - kurs przeprowadzany jest w zależności od zapotrzebowania osób.

  Szkolenie składa się z dwóch części: teoretyczne oraz praktycznej. 

  Co obejmuje program szkolenia na operatorów żurawi:

  1. Akty prawne
  2. Formy Dozoru Technicznego
  3. Rodzaje i zakres badań wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego
  4. Rodzaje i podział żurawi i cięgników
  5. Podstawowe dane techniczne żurawia
  6. Budowa żurawia
  7. Urządzenia zabezpieczające
  8. Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy
  9. Obowiązki operatora przed przystąpieniem, w czasie i po pracy na urządzeniu
  10. Czynności zabronione

   

   

  Wykaz aktów prawnych i przepisów dotyczących operatorów żurawi:

 2. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z dnia 31
 3. grudnia 2000r. ze zm.)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maj 2019 w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego
 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz 1650 ze zm.)
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

 

Miejsce i czas szkolenia

Kurs na żurawie stacjonarne szkolenia przeprowadzane są u klienta. Natomiast szkolenie na żurawie przewoźne prowadzone jest n każdym z oddziałów po zebraniu odpowiedniej liczby kursantów.

Termin szkoleń na żurawie - kurs przeprowadzany jest w zależności od zapotrzebowania osób.

Szkolenie składa się z dwóch części: teoretyczne oraz praktycznej.
Kurs na żurawie samojezdne, przewoźne oraz stacjonarne


Starting in the 1950s up to 2002, astronauts were sponsored and trained exclusively by governments, either by the military or by civilian space agencies