Riwal Izbrane naprave 0
Menu

Politika varstva osebnih podatkov

 

1. ČLEN

(Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki)

Določbe tega dokumenta veljajo za zbiranje in obdelavo vseh osebnih podatkov, ki jih zbira in obdeluje družba Riwal najem opreme, d.o.o. (nadalje upravljavec).

 

Podatki o upravljavcu:

Podjetje: Riwal najem opreme, d.o.o.

Naslov: Šmartinska cesta 32, 1000 Ljubljana

Matična številka: 2135205

Telefon: 01 544 34 34

E-pošta: info_si@riwal.com

 

2. ČLEN

(vrste obdelovanih osebnih podatkov)

Vrste osebnih podatkov, ki jih obdelujemo:

1. Osnovni kontaktni podatki

 • Ime
 • Priimek
 • E-pošta
 • Telefon

2. Podatki o uporabi spletne strani

 • Kliki na spletni strani
 • Ura obiska na spletni strani
 • Čas/trajanje obiska spletne strani
 • Naprava dostopa na spletno stran (računalnik, mobitel ali tablica)
 • Geolokacija

3. Ostali podatki

 • Naslov: podjetja, fizične osebe oz. lokacije dela
 • Vozniško dovoljenje za vse najemnike avtokošar
 • Datum rojstva za vse udeležence usposabljanj za delo na višini

 

3. ČLEN

(podlaga za obdelavo osebnih podatkov)

Osebne podatke obdelujemo kadar je to potrebno, za izpolnitev naših obveznosti, ki nam jih nalaga zakonodaja, oziroma kadar je to potrebno za izpolnitev naših obveznosti, na podlagi sklenjene pogodbe z vami.  Osebne podatke obdelujemo tudi, kadar se podali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov. Podano soglasje pa lahko kadarkoli prekličete.

 

4. ČLEN

(Nameni obdelave osebnih podatkov)

 

Osebne podatke zbiramo in obdelujemo z namenom:

 • kreiranja ponudb
 • pošiljanja obračunov
 • pošiljanje računov
 • pravilne dostave in odvoza naprav
 • za najem avtokošar
 • izdajanja certifikatov za usposabljanje za delo na višini
 • posredovanje kakršnihkoli informacij v vezi z najemom ali prodajo dvižnih naprav, servisno službo, prodajo rezervnih delov ali usposabljanj

 

5. ČLEN

(hramba osebnih podatkov)

Osnovne kontaktne oseben podatke hranimo dokler imate na naši spletni strani status registriranega uporabnik. Osebne podatke, ki smo jih pridobili na podlagi vašega soglasja hranimo do preklica.

Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.

Podatke ki smo jih pridobili zaradi izpolnitve obveznosti, ki so nastale na podlagi sklenjene pogodbe hranimo še 5 let po izpolnitvi pogodbe .

Po izteku obdobja hrambe osebne podatke trajno in učinkovito izbrišemo, oziroma anonimiziramo, tako da izgubijo značaj osebnih podatkov.

 

6. ČLEN

(posredovanje osebnih podatkov)

O tem ali nam boste posredovali vaše osebne podatke se odločate prostovoljno.

Neposredovanje določenih kategorij osebnih podatkov se lahko odrazi v nemožnosti zagotavljanja storitve ali zavrnitvi sklenitve pogodbe.


 

7. ČLEN

(dostop do osebnih podatkov)

Dostop do vaših osebnih podatkov imajo zgolj osebe znotraj družbe Riwal najem opreme,d .o.o., ki imajo pooblastila za obdelavo osebnih podatkov in tretje osebe s katerimi je  družba Riwal najem opreme, d.o.o. sklenila pogodbo o obdelovanju podatkov t.i. pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov so:

 • računovodski servis SEMAFOR d.o.o.
 • računalniško podjetje KVANTS - VISART, d.o.o.
 • podjetje s programsko opremo VASCO d.o.o.
 • ·varstvo pri delu BALEKS, d.o.o.              

Pogodbeni obdelovalci izvajajo storitev obdelave osebnih podatkov v skladu z določili pogodbe sklenjene med družbo Riwal najem opreme, d.o.o. in njimi.

Pogodbenim obdelovalcem je prepovedano iznašanje osebnih podatkov v tretje države in mednarodnem organizacije.

 

8. ČLEN

(pravice v zvezi z osebnimi podatki)

Od družbe Riwal najem opreme, d.o.o. lahko kadarkoli zahtevate, da vas seznani ali obdeluje vaše osebne podatke, katere osebne podatke obdeluje, namen obdelave osebnih podatkov, kdo so uporabniki teh osebnih podatkov, obdobje hrambe osebnih podatkov in merila za določitev trajanja hrambe osebnih podatkov. Prav tako lahko zahtevate, da vas družba seznani z obstojem avtomatiziranega sprejemanja odločitev ter razlogi za  njegovo uporabo, pomen njegove uporab in predvidene posledice.

Prav tako lahko zahtevate popravek netočnih podatkov, ter omejitev obdelave kadar:

 • Oporekate točnosti podatkov, za določen čas, ki je potreben, da se točnost podatkov preveri.
 • Je obdelava nezakonita, vendar ne zahtevate izbrisa podatkov, temveč omejitev njihove obdelave.
 • Kadar osebnih podatkov ne potrebujemo več, jih pa potrebujete vi za uveljavljanje in obrambo pravnih zahtevkov.

V primeru, ko so izpolnjeni pogoji, ki so določeni v členu 17 Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, lahko zahtevate izbris vseh svojih osebnih podatkov (Right to be forgotten). V vsakem primeru pa kadar so bili podatki zbrani na podlagi vaše privolitve, ki ste jo je naknadno preklicali.

Zahtevate lahko tudi izpis svojih osebnih podatkov v strukturirani in berljivi obliki. Te podatke lahko brez ovir posredujete drugemu upravljavcu osebnih podatkov

Zoper družbo Riwal najem opreme, d.o.o. imate možnost vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menite da družba Riwal najem opreme, d.o.o. ali druga oseba z obdelavo vaših osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo.

 

9. ČLEN

(uveljavljanje pravic)

Svoje zahtevke iz prejšnjega člena naslovit na katerikoli kontakt upravljavca, ki je naveden v 1. Členu tega dokumenta.

Za posredovanje osebnih podatkov lahko od vas zahtevamo, da predložite dokaze o vaši identiteti. V kolikor ne uspete zanesljivo dokazati, lastne identitete lahko vaš zahtevek iz prejšnjega člena zavrnemo.

Na vašo zahtevo iz prejšnjega člena smo vam dolžni odgovoriti takoj ko se z njo seznanimo in pridobimo ustrezne podatke. Najkasneje pa v roku 15 dni od prejema vaše zahteve.