Varovalna oprema za delo na višini Varovalna oprema za delo na višini

Varovalna oprema za delo na višini

Varovalna oprema je namenjena varovanju človeških življenj v posebnih delovnih okoliščina. Delo na višini spada med najnevarnejša dela, prav zaradi svojega delovnega okolja. Ustrezna varovalna oprema je zatorej obvezna, obvezni pa so tudi njeni pregledi s strani ustrezno usposobljene osebe. Kot dodatek k izobraževanjem za delo na višini vam posledično nudimo kakovostno varovalno opremo in poskrbimo za redne preglede vaše opreme.

Pregled varovalnega pasu

V paketu vam nudimo pregled varovalnega pasu, vrvi s podaljškom in ovalne vponke.

Climax Basic Plus paket

Climax Basic Plus

Varovalna čelada TIP 200

Aresta varovalni paket

Z varovalno delovno opremo moramo tudi skrbno ravnati. V primeru padca, jo je potrebo dati v pregled strokovni osebi, shranjevati in vzdrževati jo moramo po navodili proizvajalca, obvezni pa so tudi letni pregledi opreme.

Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu v svojem 9. členu veleva, da mora delodajalec delavcem brezplačno zagotoviti osebno varovalno opremo, ki je v brezhibnem stanju in ustrezno vzdrževana. Prav tako morajo delavcem vedno biti na voljo ustrezni podatki o varovalni opreme, omogočena pa jim mora biti tudi nadomestitev.

Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme v 43. členu enako pravi, da mora delodajalec zagotoviti periodične preglede in preskuse delovne opreme v rokih, ki jih je določil proizvajalec. V večini primerov je to minimalno vsaj vsakih 12 mesece, lahko pa tudi pogosteje v odvisnosti od delovnega okolja.

Imate vprašanja glede opreme?
info_si@riwal.com
Pokličite nas: 030 661 870